W 2020 roku Urząd Marszałkowski rozdysponował pieniądze dla 140 instytucji na ratowanie zabytków na Dolnym Śląsku

W 2020 roku Urząd Marszałkowski rozdysponował pieniądze dla 140 instytucji na ratowanie zabytków na Dolnym Śląsku

LISTA
Orzech
Orzech
REKLAMA
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał w tym roku kolejne pieniądze na ratowanie dolnośląskich zabytków. Beneficjentami dotacji zostały 140 instytucje - gminy, parafie czy fundacje - działające na terenie Dolnego Śląska. 
W budżecie województwa w roku 2020 wygospodarowano na ten cel kwotę 4,5 mln złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Jest to zaledwie "kropla w morzu potrzeb" Dolnego Śląska - województwa, które posiada najwięcej obiektów zabytkowych w Polsce.
Najwyższą dotację, w wysokości 100 tys. zł przyznano Uzdrowisku Szczawno-Jedlina S.A. na remont elewacji wraz z izolacją pionową i poziomą budynku uzdrowiskowego "Dąbrówka" z 1904 r. przy ul. Wojska Polskiego 5 w Szczawnie Zdroju oraz dla Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na remont pokrycia dachowego budynku pochodzącego z lat 1840-1842.
Nieco mniej, bo po 80 tys. zł otrzymały: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. na zabezpieczenie przed dalszą degradacjąmuru szyjowego, uzupełnienie ubytków lica muru, spoinowanie i kotwienie muru w Forcie Ostróg (II etap prac), Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie na kontynuację prac remontowych dachu kościoła pw. św. Józefa w Krzeszowie - wymianę pokrycia dachowego wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji - etap II oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie na kompleksową renowację elewacji wieży i remontdachów manierystycznego XVI-XVII w. obronnego kościoła Trójcy Świętej w Żórawinie. .Pełna lista 140 zabytkowych obiektów, które otrzymały dotację od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku:
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
REKLAMA
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD
UMWD

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA