W Krakowie trwa remont zabytkowego, dawnego Domu Młynarza Chwostka fot. Damian Daraż

W Krakowie trwa remont zabytkowego, dawnego Domu Młynarza Chwostka

ZDJĘCIA
Orzech
Orzech
Klasztorna 11a
adresKraków, Klasztorna 11a
REKLAMA

W Krakowie trwa remont kolejnego zabytkowego obiektu. Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile prowadzi kolejny etap prac rewitalizacyjnych i remontowych dawnego Domu Młynarza Chwostka przy ul. Klasztornej 11a.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-693 (decyzja z dnia 28.03.1986 r.). Zadanie będzie realizowane w trzech rocznych etapach, dostosowanych do wielkości dofinansowania przyznanego przez Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż

Etap I – w roku 2021

Zakres prac:

- Rozbiórka pokrycia, elementów drewnianych, w tym demontaż stolarki do remontu i rekonstrukcji, wywóz i utylizacja elementów nie przeznaczonych do wbudowania po konserwacji (dec. konserwatorska) + zadaszenie na składowane do konserwacji elementy, z inwentaryzacją i oznakowaniem elementów,

- Rozbiórka i wyburz murowe i betonowe – komin, ściany, piece kaflowe (jeden do konserwacji), fundamentów (z segregacją i odłożeniem materiału podwalin do odtworzenia, z inwentaryzacją szczegółową położenia elementów, konserwacją materiału z rozbiórki), wywóz / utylizacja elementów nie przeznaczonych do wbudowania po konserwacji (bez naruszenia piwnic), zabezpieczenie piwnic na zimę,

- Fumigacja i konserwacja i naprawa drewnianych elementów budynku (po demontażu), badania dendrologiczne i mykologiczne, impregnacja,

- Zakup, konserwacja i złożenie do sezonowania gontu,

- Wykonanie projektu wykonawczego uwzględniającego zarejestrowany stan obiektu podczas rozbiórki,

- Nadzory: architektoniczno-badawczy, konserwatorski, autorski.

Etap II – w roku 2022

Zakres prac:

- Wykonanie nowych fundamentów i schodów,

- Remont konserwatorski i rozbudowa piwnic, z wykonaniem ich izolacji,

REKLAMA

- Odtworzenie kamienno-ceglanej podmurówki,

- Montaż ścian drewnianych, stropów z ociepleniem, więźby, szalowania szczytów, pokrycia dachowego z zabezpieczeniem p. pożarowym i p. korozji biologicznej drewna, rynien,

- Wzniesienie ścian działowych murowanych i komina,

- Remont i odtworzenie stolarki okiennej, remont drzwi historycznych,

- Montaż odremontowanej stolarki okiennej,

- Ocieplenie stropu i wykonanie deskowej posadzki strychu z montażem włazu schodowego na strych,

- Wykonanie warstw podposadzkowych z wykonaniem instalacji c.o. i wod-kan (w warstwach posadzkowych),

- Remont, konserwacja i montaż pieca secesyjnego,

- Wykonanie warstw posadzkowych w tym warstw z ogrzewaniem podłogowych (bez posadzek ceramicznych i drewnianych),

- Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- Budowa instalacji c.o.,

- Budowa instalacji gazu,

- Modernizacja przyłącza energetycznego,

- Nadzory: architektoniczno-badawczy, konserwatorski, autorski.

Etap III – w roku 2023

Zakres prac:

- Wykonanie wierzchniej warstwy posadzek (ceramicznych i drewnianych),

- Wykonanie tynków na ścianach murowanych,

- Wykonanie okładzin ceramicznych,

- Dokończenie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o.), wentylacji, instalacji gazowej, elektrycznej,

- Wykonanie instalacji odgromowej,

- Wykonanie przyłącza gazu,

- Malowanie ścian, stropów i innych elementów wg programu prac konserwatorskich,

- Montaż wyposażenia kotłowni,

- Remont i wykonanie nowych drzwi wewnętrznych wraz z montażem,

- Budowa zbiorników retencyjnych na wodę opadową,

- Nadzory: konserwatorski, autorski.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA