Zintegrowane działania odmienią Pragę Północ

Zintegrowane działania odmienią Pragę Północ

Warszawa
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Najnowsze informacje dochodzące z miejskiego ratusza wskazują na to, iż mieszkańcy zaniedbywanej przez lata Pragi Północ mogą dużo zyskać w najbliższych latach. Przedstawiony projekt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. przedstawia kompleksowe działania mające poprawić jakość życia mieszkańców zdegradowanych obszarów. Co ważne, nie będą one tak jak w poprzednich latach rozproszone po całym mieście, a będą koncentrować się w trzech dzielnicach prawobrzeżnej Warszawy: Praga Północ, Praga Południe oraz Targówek. Stwarza to szansę na osiągnięcie realnego efektu.

 

Kwota przeznaczona do wydania na rewitalizację opiewać ma na 1,4 mld zł. Planowane działania mają dotyczyć obszarów takich jak przestrzeń, mieszkania i gospodarka, a także kultura, rekreacja i turystyka. Wśród równorzędnych celów wymienione zostały także szeroko rozumiany program społeczny oraz wzmocnienie więzi lokalnych i sąsiedzkich.

 

Na co zaplanowane środki mogą zostać wydane na charakteryzującej się ogromnym potencjałem Pradze Północ? Jak zapowiadają przedstawiciele władz miasta, planowane inwestycje mają przywrócić dzielnicy prawdziwie śródmiejski charakter, a jakość życia mieszkańców ulec diametralnej poprawie.

 

Kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą prowadzone w następujących kwartałach ulic: • Kwartał BRZESKA – Targowa – Ząbkowska – Markowska – Kijowska
 • Kwartał INŻYNIERSKA – Inżynierska – Stalowa – Czynszowa – Wileńska
 • Kwartał ŁOMŻYŃSKA – Łomżyńska – Grajewska – Siedlecka – Otwocka – Kawęczyńska 

Realizacja powyższych założeń będzie możliwa przy jednoczesnej realizacji przedsięwzięć takich jak:

REKLAMA


 • budowa centrum lokalnego Bazar Różycki – modernizacja targowiska z jednoczesnym wprowadzeniem funkcji służących spotkaniom i wymiany ważnych informacji lokalnych;
 • otwarcie dwóch centrów ponadlokalnych:

 • Centrum Kreatywności Targowa 56 – będzie pełnić rolę inkubatora przedsiębiorczości dedykowanego kreatywnym.
 • Centrum Kreatywności Targowa 80 – uzupełnienie funkcji i infrastruktury projektu Centrum Kreatywności Targowa 56. W budynku planowane są sale konferencyjne i wystawiennicze oraz pracownie specjalistyczne i warsztaty.
 • rewitalizacja ulicy Małej – stworzenie strefy, gdzie można byłoby skorzystać z unikatowych usług rękodzielniczych i wyszkolić nowe kadry kultywujące dorobek dawnych cechów.

 • remont i modernizacja substancji mieszkaniowej podnosząca standard budynków i lokali – obejmie ona 90 budynków, w których znajduje się 1816 lokali – wytypowane budynki wzdłuż następujących ciągów ulic: Inżynierska, Stalowa, Brzeska, Targowa, Ząbkowska, Łochowska, Kawęczyńska, Siedlecka
 • remonty istniejących budynków z przeznaczeniem na funkcje kulturalno-społeczne:

 • Stalowa 34 – Centrum Animacji – kompleksowa modernizacja budynków i przeznaczenie oficyny (budynek C) po fabryce „Florange” na działalność społeczną i kulturalną.
 • Umieszczenie funkcji społeczno-kulturalnych przy Targowej 14 – w ramach modernizacji istniejącego obiektu wybrane lokale zostaną przeznaczone na potrzeby kultury i sektora kreatywnego (warsztaty, pracownie) oraz prowadzenie innych funkcji społecznych (żłobek, lokal dla seniorów)
 • Pasaż kreatywny/artystyczny – ul. Inżynierska 6 (Zajezdnia Kultury) –przekształcenie niedostępnych do tej pory historycznych zabudowań Remizy Tramwajowej w kulturotwórczą enklawę artystyczną. 

To oczywiście tylko część z ogromnej liczby zaplanowanych działań, w których oprócz rzeczowych inwestycji znajdą się także projekty miękkie, takie jak cykliczne wydarzenia kulturalne, które przyciągną w ten rejon Warszawy turystów.

 

Warto zdawać sobie sprawę, iż szeroko zakrojone działanie rewitalizacyjne w połączeniu z poprawą dostępności komunikacyjnej (II linia metra) doprowadzą do wzrostu cen nieruchomości. Wiedzą o tym deweloperzy, którzy coraz odważniej inwestują w dzielnicy. Duże inwestycje deweloperskie takie jak Port Praski, Koneser czy Bohema przy Szwedzkiej przyciągną licznych nowych i zdecydowanie bardziej zamożnych mieszkańców. A to dodatkowo przyspieszy tempo zachodzących tu zmian. Ze względu na dynamiczny rozwój oraz duży zasób oryginalnych, chociaż zdewastowanych budynków, dzielnica znalazła się także na celowniku firm specjalizujących się w rewitalizacji zabytkowych kamienic, takich jak Fenix Group czy Magmillon. Pierwsza z nich podjęła się prac rewitalizacyjnych obejmujących kamienicę przy ul. Targowej. Druga z wymienionych zapowiedziała gruntowną renowację zabytkowej kamienicy Menachema Rotlewiego przy ul. Brzeskiej 18. – Jest to jedna z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych nieruchomości na Pradze oraz miejsce powstawania produkcji takich jak "Miasto 44" czy "Czas honoru" – opisuje Kuba Karliński, członek zarządu Magmillon. Dla spółki Magmillon będzie to już druga realizacja na Pradze (wcześniej Kamionkowska 29). Inwestycja skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych i według zapewnień przedstawicieli spółki ma zapewnić dwucyfrową stopę zwrotu. Oprócz tego rodzaju przedsięwzięć pojawiają się także inwestorzy, którzy zaniedbane kamienice remontują i adaptują także na inne potrzeby (hotel, restauracja). Skala zachodzących i planowanych zmian wskazuje jednoznacznie na to, iż Praga Północ w 2022 r. będzie dużo bardziej cenioną lokalizacją pod względem mieszkaniowym, niż ma to miejsce obecnie.

 

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA