Wracają połączenia kolejowe na dolnośląskiej trasie Chocianów – Rokitki – Chojnów PKP PLK / Foto: Mirosław Siemieniec

Wracają połączenia kolejowe na dolnośląskiej trasie Chocianów – Rokitki – Chojnów

ZDJĘCIA
Orzech
Orzech
REKLAMA

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczą w rozwoju kolejowych połączeń regionalnych w województwie dolnośląskim. Za 24,5 mln zł spółka wykonała roboty związane z powrotem pociągów na trasę między Chocianowem – Rokitkami – Chojnowem – na odcinkach łączących linie w zarządzie województwa dolnośląskiego i PLK S.A.

Dla przywrócenia połączeń kolejowych na dolnośląskiej trasie między Chocianowem – Rokitkami – Chojnowem, PLK S.A. wykonały w bieżącym roku zasadnicze prace na ponad 6 km odcinku Rokitki – Duninów. Przeprowadzono m.in. remont toru i 12 obiektów inżynieryjnych. Prace objęły również 12 przejazdów kolejowo-drogowych. Efektem jest zwieszenie prędkości na nieeksploatowanej od ponad dwudziestu lat linii do 80 km/h. Sprawnym przewozom posłużą również prace na stacji Rokitki. Dla podróżnych przygotowano peron. Roboty obejmowały także tory oraz 12 rozjazdów – ważnych elementów drogi kolejowej, zapewniających sprawny przejazd pociągów z toru na tor.

– Cieszę się, że nowe kolejowe połączenie z Legnicy do Chocianowa zwiększy dostępność komunikacyjną na Dolnym Śląsku i ułatwi podróże w inne regiony. To efekt zaangażowania samorządowców, a także aktywny udział PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zwiększa się rola kolei jako ekologicznego i efektywnego środka transportu – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Prace wykonane za ponad 24 mln zł przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na styku linii w zarządzie PLK S.A. oraz samorządu województwa dolnośląskiego były ważne dla przywrócenia kolejowego połączenia z Chocianowa do Chojnowa. Zrealizowane zadanie zwiększa możliwości podróży koleją – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP PLK / Foto: Mirosław Siemieniec
PKP PLK / Foto: Mirosław Siemieniec
REKLAMA
PKP PLK / Foto: Mirosław Siemieniec

Roboty na stacji Chojnów pozwoliły włączyć linię kolejową Chojnów – Rokitki (nr 316) zarządzaną przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei do sieci kolejowej zarządzanej przez PLK SA. Na stacji Chojnów możliwe są połączenia m.in. w stronę Legnicy, Wrocławia lub Węglińca i Zgorzelca.

Bezpieczny przejazd pociągów będzie możliwy dzięki pracom związanym z montażem i sprawdzeniem urządzeń starowania ruchem na stacji Rokitki.

Na roboty PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły blisko 24,5 mln zł. Prace zlecono firmie DOLKOM w ramach zadania pn.: "Dostosowanie infrastruktury linii kolejowej nr 303 na zarządzanym przez PLK SA odcinku Rokitki – Duninów do prędkości V = 80 km/h oraz włączenie linii kolejowej nr 316 Chojnów – Rokitki (zarządzanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei) do sieci kolejowej zarządzanej przez PLK S.A. – Etap I".

Źródło: PKP PLK

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA