DODAJ

Wrocław: Borek odzyska przedwojenny układ ulic. Jest przetarg na koncepcję rewitalizacji osiedla

Drogi i mosty / Wrocław
Wrocław: Borek odzyska przedwojenny
Mariusz Bartodziej
2018-06-15 13:09:05
Celem rewitalizacji jest przywrócenie prestiżu osiedla, poprawa estetyki miejsca, zachęcenie mieszkańców do wykazania zachowań prospołecznych i zainteresowanie przeszłością, stanem istniejącym i przyszłością naszej małej ojczyzny – wyjaśnia Rada Osiedla Borek. Prace nad przygotowaniem koncepcji mają potrwać ponad rok.

Spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ogłosiła 14 czerwca przetarg na opracowanie koncepcji rewitalizacji Borka pod kątem remontu ulic w układzie przedwojennym. Na podstawie koncepcji zostanie później wykonany projekt budowlany. Zwycięzca przetargu przygotuje również dokumentację projektową ul. Sudeckiej (od Wiśniowej do Ślężnej). Długość odcinka wynosi około 1,5 km. Z drogi dojazdowej stanie się po przebudowie lokalną.

Termin składania ofert mija 25 czerwca. Wykonawca będzie musiał zrealizować zadanie do końca 2019 roku.

Niekorzystne zmiany po wojnie

Po roku 1945 nastąpiły niekorzystne przeobrażenia osiedla Borek. Powojenna architektura nie zawsze właściwie komponowała się skalą i jakością techniczną oraz estetyczną z zachowaną zabudową i układem urbanistycznym. Niektóre chodniki wykonane z kostki kamiennej wraz z przyległymi trawnikami zostały pokryte nawierzchnią asfaltową, co doprowadziło z czasem do usychania i wycinki drzew – tłumaczy Rada Osiedla Borek.

Dodaje, że problem stanowi również nieuporządkowane parkowanie oraz zwiększenie ruchu samochodów, przez co pieszym trudniej się poruszać po okolicy. Wskazuje na wyremontowaną aleję Jaworową (na odcinku pomiędzy Sudecką a Januszowicką), która może stanowić wzorzec dla planowanej rewitalizacji uliczek.

Odtworzono ciągi zieleni oddzielającej jezdnię od chodnika, wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej oraz wyznaczono miejsca parkingowe na skraju jezdni – piszą radni.

Zwracają uwagę na zwiększone zainteresowanie w ostatnim czasie dziedzictwem Borka. Jako dowód podają spotykane grupy turystów, którym przewodnicy opowiadają o przeszłości osiedla.

Remont chodników, nasadzenia zieleni i odtworzenie rond

Koncepcja rewitalizacji winna obejmować możliwe do odtworzenia elementy infrastruktury, zdegradowane w latach powojennych. Najistotniejsze jest odtworzenie zieleni przyulicznej, w tym szpalerów drzew, oraz zastosowanie właściwych nawierzchni chodników – zaleca rada osiedla.

Wskazuje też na rozstrzygniecie kwestii nieodpowiedniego parkowania, wymianę oświetlenia ulicznego oraz opracowanie rozwiązań ułatwiających ruch pieszy – np. bezpieczne przejścia czy obniżenie krawężników.

Plan miejscowy przewiduje odtworzenie rond w kilku lokalizacjach. Radni polecają ich realizację m.in. przy zbiegu Wiązowej i Lipowej oraz Akacjowej i Lipowej. To drugie miałoby rozwiązać problem nadmiernego przekraczania prędkości przy szkole i przychodni, na który skarżą się mieszkańcy. Zalecają jednocześnie utrzymanie skrzyżowania Akacjowej i Jarzębinowej. Utworzenie ronda w miejscu ogrodu ingerowałoby ich zdaniem w architektoniczne założenie tego rejonu.

Rada osiedla sygnalizuje, że rewitalizacja mogłaby także objąć system informacji o Borku, m.in. opisy ważniejszych obiektów, publikacja archiwalnych fotografii i notki o dawnych mieszkańcach osiedla, takich jak Tadeusz Różewicz, Stanisław Tołpa, czy Andrzej Waligórski. Radni liczą też na odnowę skweru u zbiegu Januszowickiej i Jaworowej.

Celem rewitalizacji jest przywrócenie prestiżu osiedla, poprawa estetyki miejsca, zachęcenie mieszkańców do wykazania zachowań prospołecznych i zainteresowanie przeszłością, stanem istniejącym i przyszłością naszej małej ojczyzny – pisze w stanowisku w sprawie inwestycji Rada Osiedla Borek.