Na wrocławskim Kampusie Pracze powstają nowoczesne laboratoria

Na wrocławskim Kampusie Pracze powstają nowoczesne laboratoria

Wrocław
tuWroclaw.com
tuWroclaw.com
REKLAMA

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczęło przebudowę i rozbudowę dwóch budynków w Kampusie Pracze. Powstaną tam nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze. Inwestycja, będącą kolejnym etapem budowy centrum naukowego, pochłonie ponad 100 mln złotych.

Na bazie trzech zrewitalizowanych budynków oraz jednego całkowicie nowo wybudowanego, powstanie centrum zawierające ponad 60 interdyscyplinarnych laboratoriów. Obiekty dysponować będą przestrzeniami laboratoryjnymi, wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Powstające w ramach Kampusu Pracze nowe centrum naukowo-badawcze będzie miało łącznie ponad 23,5 tys. m2 powierzchni.

Rozbudowa i przebudowa budynków 7 i 9 to trzeci, po zakontraktowaniu modernizacji budynku 1 BC oraz budowy nowego obiektu 9A, etap inwestycji w ramach realizacji Projektu Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań.

Budynek 7, podzielony funkcjonalnie na dwie niezależne strefy Bio i Nano, to przede wszystkim: zespół laboratoriów do badań materiałów wykorzystywanych do magazynowania energii m.in. ogniw paliwowych, laboratorium nanomateriałów funkcjonalnych (kompozytów, typu SMART), a także laboratorium badań wytrzymałości materiałów, gdzie testowane będą własności mechaniczne nowo wytworzonych materiałów oraz laboratorium reologii i przetwórstwa polimerów w skali półtechnicznej.

Po stronie biotechnologicznej: laboratorium suchych form leków, laboratorium hodowli fagów, a także laboratorium nośników leków, zajmujące się badaniem nowych substancji przenoszących czynniki aktywne w głąb tkanek i komórek, w tym nośniki liposomowe, posiadające możliwości wytwarzania nośników na skalę półtechniczną w standardzie laboratorium GMP.

Budynek 9 dysponować będzie nowoczesnymi i elastycznymi pracowniami cytometrii przepływowej oraz obrazowania komórkowego, mikroskopii konfokalnej i elektronowej, histologii, analizy DNA, RNA i białek, dostosowane zarówno do wielopróbkowych badań (HT) dla zewnętrznych zleceniodawców (np. firm farmaceutycznych), jak i do badań naukowych dla indywidualnych grup badawczych. W interdyscyplinarnych laboratoriach prowadzone będą badania w zakresie szeroko pojętej biochemii, biologii komórki (w tym komórek macierzystych i nowotworowych) na poziomie makro- i mikromolekularnym (tkanek, komórek, cząsteczek, oddziaływań między cząsteczkami).

Znajdą tam również miejsce specjalistyczne hodowle komórek, w tym linii komórkowych wyprowadzonych z tkanek pobranych od pacjentów, hodowle różnego rodzaju szczepów bakterii, hodowle wirusów w tym fagów. Oba budynki wyposażone zostaną w bogate zaplecze techniczne i wspomagające.

Kontrakt na wykonanie robót budowlanych, obejmujący przebudowę i rozbudowę budynku nr 7 oraz przebudowę budynku nr 9 we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147 podpisano 14 marca 2012. Prace wykona firma Warbud.

Zakres zadań, opiewający na sumę 108 421 456,34 PLN zł brutto, obejmuje zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, przebudowę i rozbudowę budynków 7 i 9, wykonanie wielobranżowych robót budowlanych, włącznie z projektem montażu dla urządzeń laboratoryjnych oraz niezbędnych do funkcjonowania budynku, a także uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów.

Przebudowane budynki mają zostać oddane do użytku na początku sierpnia 2013 r.

REKLAMA
Autor: tm, inf. prasowa

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA