Wrocław: Ogłoszono przetarg na budowę buspasa na osiedle Jagodno Wrocławskie Inwestycje

Wrocław: Ogłoszono przetarg na budowę buspasa na osiedle Jagodno

FILM
Orzech
Orzech
REKLAMA

Miejska spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowę ul. Kajdasza polegającej na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu". Chodzi o słynną i długo wyczekiwaną przez mieszkańców tej części stolicy Dolnego Śląska inwestycję – budowę nowej linii tramwajowej na osiedle Jagodno. Niestety, na razie dostaniemy pewien rodzaj "substytutu". Zamiast torowiska tramwajowego ma powstać wydzielona droga dla autobusów, tzw. "buspas".

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że nowa trasa autobusowa ma zostać tak przygotowana, by w przyszłości można tam było dodać szyny i trakcję tramwajową.

W ramach planowanej obecnie do realizacji inwestycji powstanie wydzielona jezdnia z buspasem. Łącznie ma mieć długość około 2,5 km. Wybudowana zostanie w pasie zieleni zarezerwowanej dla obiecanego torowiska – od ul. Kajdasza do skrzyżowania ulic Bardzkiej, Morwowej i Świeradowskiej. W rejonie skrzyżowania ul. Buforowej z ul. Kajdasza planowana jest budowa pętli autobusowej i parkingu Park & Ride z miejscami dla rowerów.

W ramach inwestycji wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie wybudować i przebudować pełną infrastrukturę drogową: wykonanie odwodnienia, budowę oświetlenia, wykonanie rozbudowy sygnalizacji świetlnej, przebudowę kolizyjnej infrastruktury podziemnej, budowę przystanków, przebudowę przejazdu kolejowego w obrębie skrzyżowania z linią 285 wraz z infrastrukturą kolejową, przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej. W ramach prac wykona także zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenie nowych).

Wrocławskie Inwestycje
REKLAMA

W ramach inwestycji planowana jest także przebudowa dwóch skrzyżowań ulicy Buforowej: z ul. Lutosławskiego (gdzie wydzielone mają zostać pasy skręcające w ul. Lutosławskiego) i skrzyżowanie z ul. Kopycińskiego (powstanie skręt w prawo w ul. Kopycińskiego).

Inwestycja obejmie również przebudowę fragmentów istniejących chodników i dróg rowerowych. Przewidziano także wykonanie nasadzenia i przesadzenia zieleni. Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, planuje się też usunięcie wycięcie 87 sztuk drzew oraz 253 mkw. krzewów. Dobrą informacją jest to, że ocalone zostaną 52 drzewa, które na czas robót mają zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami.

W ramach zadania planowane jest także dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień.

Wykonawca będzie miał na realizację wszystkich prac dwa lata. Inwestor, miejska spółka Wrocławskie Inwestycje czeka na oferty do 3 listopada 2022 r. Jeżeli uda się za pierwszym razem wybrać wykonawcę całego przedsięwzięcia, to nową, wydzieloną trasą pierwsze autobusy pojadą pod koniec 2024 roku lub na początku 2025 r.

Inwestycja ma zostać zrealizowana m.in. z pieniędzy, jakie miasto otrzyma z rządowego programu Polski Ład, z którego miasto Wrocław otrzymało 65 mln zł na ten cel.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA