Wrocław: Tramwaj na Jagodno jednak pojedzie? Jest przetargźródło: mat. inwestora

Wrocław: Tramwaj na Jagodno jednak pojedzie? Jest przetarg

Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Trasa tramwajowa na Jagodno to inwestycja wyczekiwana od lat przez mieszkańców tego bardzo szybko rozwijającego się wrocławskiego osiedla. Teraz magistrat robi pierwszy krok w kierunku realizacji tego przedsięwzięcia.
Spółka Wrocławskie Inwestycje właśnie ogłosiła przetarg na budowę trasy tramwajowej na Jagodno – od ulicy Świeradowskiej (od włączenia w istniejące torowisko na ul. Bardzkiej) do ulicy Kajdasza wraz z pętlą tramwajową. 
Na razie zamówienie obejmuje jednak tylko wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę trasy tramwajowej.

 Niniejsze zamówienie obejmuje również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, konserwatorskiego oraz innych wymaganych przepisami. Ze względu na brak obowiązującego MPZP na północ od wiaduktu kolejowego, w zakresie zamówienia jest również uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  wyliczają urzędnicy.

Na przygotowanie dokumentacji wykonawca będzie miał 14 miesięcy od podpisania umowy.

 Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego według wzoru umowy. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 31.12.2022 roku  czytamy w dokumentacji przetargowej.

Cała, dwutorowa trasa tramwajowa ma liczyć około 2,5 kilometra i kończyć się pętlą tramwajowo-autobusową. Na trasie zaplanowano 5 par przystanków tramwajowych.

Dodajmy, że zgodnie z zaprezentowanym jakiś czas temu Wrocławskim Programem Tramwajowym, trasa na Jagodno znalazła się wśród najpilniejszych inwestycji przewidzianych do realizacji po 2022 roku. Przedsięwzięcie jest też ujęte w zaktualizowanej wersji planu transportowego.

mat. inwestora
Przebudowa Buforowej trwa
Przypomnijmy, że od zeszłego roku trwa już przebudowa ulicy Buforowej

– Buforowa zostanie przebudowana od wiaduktu kolejowego do granic Wrocławia, na odcinku około 3 kilometrów. Powstanie też duże rondo, o średnicy ponad 60 metrów, a także nowy wiadukt kolejowy z czterema nitkami torowiska i skrzyżowania – zapowiadał w ubiegłym roku Łukasz Cwojdziński z Wrocławskich Inwestycji.

Na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Konstruktorską będzie to droga dwujezdniowa, a od ulicy Konduktorskiej do końca inwestycji – jednojezdniowa.

Powstaną również chodniki i ścieżki rowerowe, zbiornik retencyjny, sygnalizacja świetlna włączona do systemu ITS, a także inteligentne oświetlenie drogowe LED.

Nowa ulica Buforowa powstaje obok starej drogi, na której też zostanie wymieniona nawierzchnia. Dawna jezdnia będzie służyć jako droga wewnętrzna, służąca głównie mieszkańcom.

Wartość podpisanego z firmą Strabag kontraktu to 77 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne pokryje 55,4 mln złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2019 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA