Wrocław: Po konsultacjach czas na projektowanie parku Henrykowskiego. Jest konkursźródło: mat. pras.

Wrocław: Po konsultacjach czas na projektowanie parku Henrykowskiego. Jest konkurs

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Miasto szuka architektów, którzy przedstawią swoją wizję kolejowego terenu na Tarnogaju – zgodną z wynikami przeprowadzonych konsultacji. Pierwszy etap inwestycji zostanie zrealizowany z 2 milionów złotych, wygranych we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.
Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił dzisiaj, 29 maja, jednoetapowy konkurs na opracowanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu kolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej na Tarnogaju, czyli przyszłego parku Henrykowskiego (I etap). Chętni mogą się zgłaszać do 15 czerwca. Po jedenastu dniach poznamy zakwalifikowanych uczestników, którzy do 26 września złożą prace.
O wyborze zwycięzcy zadecyduje w 25% realizacja społecznych postulatów wynikających z przeprowadzonych konsultacji, w 20% rozwiązanie przyrodnicze, a w 5% materiałowe, po 10% sposób etapowania inwestycji oraz możliwość jej realizacji, po 9% kompozycja oraz funkcjonalność w szczegółach, w 7% oryginalność koncepcji, a w 5% jej powiązanie z otoczeniem. Za zajęcie pierwszego miejsca jest przewidziane 20 tys. zł, drugiego 15 tys. zł, a trzeciego 10 tys. zł. Ponadto co najmniej dwóch uczestników otrzyma zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia na przygotowanie projektu I etapu wraz z potencjalnym pełnieniem nadzoru autorskiego (i m.in. udziałem w konsultacjach społecznych).
mat. pras.

Starania się opłaciły

REKLAMA
O stworzenie parku Henrykowskiego zabiegali już co najmniej od 2018 roku mieszkańcy Tarnogaju, m.in. członkowie rady osiedla oraz inicjatywy Przyjazny Tarnogaj. We wrześniu ubiegłego roku Polskie Koleje Państwowe S.A. zawarły z gminą umowę dzierżawy nieużytkowanego terenu o powierzchni 5,25 ha (docelowo park ma objąć ok. 12 ha – pas od ul. Pułaskiego do alei Armii Krajowej). We Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2019 6 364 osoby zagłosowały na realizację I etapu inwestycji, co pozwoliło wygrać do wykorzystania 2 mln zł. Te środki mają pozwolić na wykonanie całościowej koncepcji zagospodarowania terenu, projektu, oczyszczenie działek i wykonanie prac porządkowych. To, jak mieszkańcy wyobrażają sobie przyszły park, wynika z raportu z przeprowadzonych konsultacji, udostępnionego w lutym.
Ogłoszony konkurs na koncepcję dotyczy ogólnego opracowania zagospodarowania całego obszaru oraz szczegółowego jego części (na północ od ul. Jesionowej, Henrykowskiej, Pięknej i Sernickiej).
Głównym zadaniem, przed którym staną uczestnicy konkursu, jest zaprojektowanie zupełnie nowego miejsca na mapie Wrocławia, nawiązującego do postindustrialnego charakteru obszaru, eksponującego jego potencjał, uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności zawarte w raporcie z konsultacji – podkreślają organizatorzy.
Wśród wytycznych wskazują jeszcze m.in. takie określenie etapów, by każdy z nich stanowił funkcjonalną całość, uwzględnienie funkcji ogólnomiejskich przy dostosowaniu do potrzeb lokalnej społeczności oraz pokazanie osi i punktów widokowych. Istotne jest również zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także odpowiednie powiązanie z otoczeniem.
Więcej zdjęć w galerii.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA