Wrocław: W miejscu zdegradowanych, kolejowych terenów na Tarnogaju powstanie nowy Park Henrykowskiźródło: mat. pras.

Wrocław: W miejscu zdegradowanych, kolejowych terenów na Tarnogaju powstanie nowy Park Henrykowski

Orzech
Orzech
REKLAMA
Nowy park w stolicy Dolnego Śląska staje się faktem. Zdegradowane tereny kolejowe powoli zmieniają się w enklawę nowej zieleni w centrum miasta. Drugi etap tego przedsięwzięcia będzie realizowany zgodnie z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz powstającą koncepcją zagospodarowania terenu.
Projekt nr 5 - "Park Henrykowski - #KolejNaZieleń – etap 2" został zgłoszony do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO 2020) i został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że musi on być zgodny z opracowywaną koncepcją i dokumentacją. W ramach II etapu nasadzonych ma zostać 100 nowych drzew i tyle samo krzewów. 
Urząd Miejski we Wrocławiu / Wrocławski Budżet Obywatelski
Przedstawiciele miasta rekomendują w pierwszej kolejności wykonanie ciągów komunikacyjnych, by nie ingerować w późniejszym etapie sprzętem w obszary z wykonanymi nasadzeniami. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 mln zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem projektu - Panem Krzysztofem Mazurkiewiczem, na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Powstający Park Henrykowski to nowa enklawa zieleni dla osiedli Tarnogaj, Huby, Gaj i Przedmieście Oławskie. Mieszkańcy osiedli od lat wnioskowali o utworzenie parku w tej lokalizacji. W 2019 roku postawili pierwszy milowy krok, wygrywają środki na jego utworzenie w ramach WBO 2019. Przy współpracy Miasta oraz PKP S.A. udało się zacząć realizację tego niezwykłego w skali miasta przedsięwzięcia.
Urząd Miejski we Wrocławiu / Wrocławski Budżet Obywatelski
Beneficjentami projektu mają być wszyscy mieszkańcy wyżej wymienionych czterech wrocławskich osiedli, których z roku na rok przybywa w związku z realizacją licznych nowych inwestycji mieszkaniowych w tej części Wrocławia. Szacunkowa ilość osób, które będą korzystać z Parku Henrykowskiego to 60 tys.
WBO
REKLAMA

Starania się opłaciły

O stworzenie Parku Henrykowskiego zabiegali już co najmniej od 2018 roku mieszkańcy Tarnogaju, m.in. członkowie rady osiedla oraz inicjatywy Przyjazny Tarnogaj. We wrześniu ubiegłego roku Polskie Koleje Państwowe S.A. zawarły z gminą umowę dzierżawy nieużytkowanego terenu o powierzchni 5,25 ha (docelowo park ma objąć ok. 12 ha – pas od ul. Pułaskiego do alei Armii Krajowej). We Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2019 na realizację I etapu inwestycji zagłosowało w sumie 6 364 osób, co pozwoliło wygrać do wykorzystania 2 mln zł. Te środki mają pozwolić na wykonanie całościowej koncepcji zagospodarowania terenu, projektu, oczyszczenie działek i wykonanie prac porządkowych. To, jak mieszkańcy wyobrażają sobie przyszły park, wynika z raportu z przeprowadzonych konsultacji, udostępnionego w lutym.
mat. pras.

Trwa konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił 29 maja, jednoetapowy konkurs na opracowanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu kolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej na Tarnogaju, czyli przyszłego Parku Henrykowskiego (I etap). Chętni mogli się zgłaszać do 15 czerwca. Zakwalifikowani uczestnicy mają do 26 września czas na złożenie swoich prac.
O wyborze zwycięzcy zadecyduje w 25% realizacja społecznych postulatów wynikających z przeprowadzonych konsultacji, w 20% rozwiązanie przyrodnicze, a w 5% materiałowe, po 10% sposób etapowania inwestycji oraz możliwość jej realizacji, po 9% kompozycja oraz funkcjonalność w szczegółach, w 7% oryginalność koncepcji, a w 5% jej powiązanie z otoczeniem. Za zajęcie pierwszego miejsca jest przewidziane 20 tys. zł, drugiego 15 tys. zł, a trzeciego 10 tys. zł. Ponadto co najmniej dwóch uczestników otrzyma zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia na przygotowanie projektu I etapu wraz z potencjalnym pełnieniem nadzoru autorskiego (i m.in. udziałem w konsultacjach społecznych).
Współpraca: Mariusz Bartodziej

Komentarze (1)

Napisz komentarz
Dera(gość)
Jak  utworzyć nowy park , jeżeli ten nie ma szansy na przetrwanie, ale z głową i systemem nawadniania , kanałów, jeziorek: Podczas projektowania terenu z ławeczkami, ścieżkami, nasadzeniami bardzo ważny  jest dobór gatunków drzew. Drzewa powinny być dostosowane do lokalnych warunkach siedliskowych (dostępność wody, światła, warunki glebowe) oraz klimatycznych. Projektując zieleń, często zapominamy o docelowych rozmiarach sadzonych drzew. Obecnie w ofercie handlowej znajduje się wiele gatunków oraz odmian drzew i krzewów o różnych pokrojach i wielkościach, przez co łatwo możemy dopasować rozmiar drzewa do terenu, którym dysponujemy, tak aby za kilka czy kilkanaście lat drzewo nie stało się źródłem problemów. Warto wspomnieć, iż poza odległością od pasa drogi dla nowych nasadzeń (ta odległość nie jest wiążąca w przypadku uzupełniania luk w istniejących alejach) oraz przepisów określających odległość drzew od sieci gazowych w Polsce, nie obowiązują żadne przepisy, które regulowałyby tą kwestię. Dlatego należy się kierować zdrowym rozsądkiem oraz wiedzą o wymiarach, jakie osiągną sadzone drzewa. Osiągające duże rozmiary drzewa (np. dęby, klony, buki) zazwyczaj sadzi się w odstępach co 10-15m. Dla mniejszych drzew można przyjąć odległość co 6-8m. Dobór gatunków powinien uwzględniać uwarunkowania historyczne, krajobrazowe, istniejące tradycje, ale również ewentualną alergenność drzew, zawartość substancji toksycznych oraz inwazyjność gatunku.Jak  utworzyć nowy park , jeżeli ten nie ma szansy na przetrwanie, ale z głową i systemem nawadniania , kanałów, jeziorek: Podczas projektowania terenu z ławeczkami, ścieżkami, nasadzeniami bardzo ważny  jest dobór gatunków drzew. Drzewa powinny być dostosowane do lokalnych warunkach siedliskowych (dostępność wody, światła, warunki glebowe) oraz klimatycznych. Projektując zieleń, często zapominamy o docelowych rozmiarach sadzonych drzew. Obecnie w ofercie handlowej znajduje się wiele gatunków oraz odmian drzew i krzewów o różnych pokrojach i wielkościach, przez co łatwo możemy dopasować rozmiar drzewa do terenu, którym dysponujemy, tak aby za kilka czy kilkanaście lat drzewo nie stało się źródłem problemów. Warto wspomnieć, iż poza odległością od pasa drogi dla nowych nasadzeń (ta odległość nie jest wiążąca w przypadku uzupełniania luk w istniejących alejach) oraz przepisów określających odległość drzew od sieci gazowych w Polsce, nie obowiązują żadne przepisy, które regulowałyby tą kwestię. Dlatego należy się kierować zdrowym rozsądkiem oraz wiedzą o wymiarach, jakie osiągną sadzone drzewa. Osiągające duże rozmiary drzewa (np. dęby, klony, buki) zazwyczaj sadzi się w odstępach co 10-15m. Dla mniejszych drzew można przyjąć odległość co 6-8m. Dobór gatunków powinien uwzględniać uwarunkowania historyczne, krajobrazowe, istniejące tradycje, ale również ewentualną alergenność drzew, zawartość substancji toksycznych oraz inwazyjność gatunku.
REKLAMA