Rozstrzygnięto konkurs na projekt parku Henrykowskiego źródło: Urząd Miejski we Wrocławiu

Rozstrzygnięto konkurs na projekt parku Henrykowskiego

WIZUALIZACJE
Orzech
Orzech
REKLAMA
Miasto rozstrzygnęło konkurs na projekt parku Henrykowskiego, który ma powstać na terenach kolejowych na wrocławskim Tarnogaju. Sąd Konkursowy zadecydował o nie przyznaniu pierwszego i drugiego miejsca. Trzecią równorzędną nagrodę przyznano dwóm ze zgłoszonych projektów.
Zakończył się zorganizowany przez miasto jednoetapowy konkurs na opracowanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu kolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej (Tarnogaj). Ma tam powstać nowy park. Projekt "Park Henrykowski - Część I" realizowany jest w ramach zadania z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 (projekt nr 5 pn. "Park Henrykowski -#KolejNaZieleń").
Urząd Miejski we Wrocławiu / Wrocławski Budżet Obywatelski
W konkursie przewidziane zostały następujące nagrody: I miejsce – 20 tys. zł, II miejsce – 15 tys. zł, III miejsce – 10 tys.zł, a także zaproszenie co najmniej dwóch ze zwycięzców do negocjacji w celu udzielenia zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.  
W konkursie złożonych zostało 12 wniosków, 10 z nich zakwalifikowano. Ostatecznie wpłynęły 4 prace konkursowe, 3 z nich spełniały wymogi formalne i merytoryczne. Przed rozpoczęciem konkursu, przeprowadzono konsultacje społeczne.

Wyniki konkursu:

  • Projekt nr 1: 56,00 punktów [trzecia nagroda]. Autor: PM Projekt sp. z o.o.
  • Projekt nr 2: 59,22 punktów [trzecia nagroda]. Autor: NM Architekci
  • Projekt nr 3: 0,00 punktów [praca odrzucona ze względu na braki formalne i merytoryczne]
  • Projekt nr 4: 13,33 punktów

Projekt nr 1 (trzecia nagroda)

Urząd Miejski we Wrocławiu

Projekt nr 2 (trzecia nagroda)

REKLAMA
Urząd Miejski we Wrocławiu
Zarząd Zieleni Miejskiej przystąpi do negocjacji z firmami, które zajęły równolegle dwa trzecie miejsca. Powalczą one o stworzenie koncepcji, po uwzględnieniu uwag komisji konkursowej.

Uzasadnienie decyzji Sądu Konkursowego
Powodem nie przyznania I i II miejsca było to, że żadna z zakwalifikowanych do oceny prac w wystarczający sposób nie nawiązuje do istniejącego kontekstu miejsca i nie wykorzystuje w pełni jego potencjału, jak i nie uwzględnia znacznych ograniczeń wynikających z obecnego stanu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w ramach konkursu. Prace nagrodzone ex aequo trzecią nagrodą prezentują wysoki poziom warsztatu projektowego oraz zawierają pojedyncze elementy, które są wartościowe i oryginalne, co sprawia, że mogą stać się punktem wyjścia do dalszej dyskusji i negocjacji w celu wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania.
Poniżej wymienione szczegółowe uwagi dotyczą wszystkich przedłożonych prac i są na tyle istotne, że uniemożliwiły Sądowi konkursowemu wyłonienie najlepszej z nich i nagrodzenie jej pierwszą nagrodą, co oznaczałoby jej w pełni realizacyjny charakter.
W przedstawionych propozycjach zagospodarowania terenu parku nie uwzględniano lub uwzględniano jedynie częściowo, istniejącego ukształtowania terenu, a w szczególności występowania nasypu i wąwozu, które zlokalizowane są na południe od sztucznie ukształtowanego wzniesienia. Elementy te są jednocześnie potencjałem, jak i ograniczeniem terenu objętego opracowaniem konkursowym.
Wszystkie prace konkursowe nie eksponują w wystarczający sposób zachowanych w terenie reliktów peronów, platform kolejowych oraz torowisk, np. widoczne są na całym obszarze opracowania: tłuczeń, podkłady betonowe, a także fragmenty torów we wschodniej jego części. Elementy te, zdaniem Sądu konkursowego, stanowią punkt wyjścia do tworzenia miejsc ogniskujących kompozycję parku. Mają one układ narzucający liniową kompozycję przyszłego zagospodarowania terenu. Mimo zawartych w opisach prac odniesień do dawnego układu torowisk nie zostały one prawidłowo i w wystarczający sposób odczytane w terenie i odzwierciedlone w projektach.
Żadna z prac nie pokazuje roli dominant krajobrazowych (np. Sky Tower), w tym dominant poprzemysłowych  (np. kolejowej wieży ciśnień we wschodniej części obszaru) w układzie planowanego parku, jak również istniejących i projektowanych wnętrz krajobrazowych, otwarć i zamknięć, czy osi widokowych.
Mankamentem prac jest także brak w analizach pokazania faktycznych powiązań planowanego parku z innymi terenami zieleni w mieście, chociażby poprzez tereny wzdłuż torów kolejowych, z Parkiem Tarnogajskim, czy Przedmieściem Oławskim.
Więcej wizualizacji prac konkursowych w galerii.
Źródło: Urząd Miejski we Wrocławiu

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA