Rusza kolejny etap remontu biblioteki Na Piaskufot. Mariusz Bartodziej

Rusza kolejny etap remontu biblioteki Na Piasku

Wrocław
Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Zakończenie II etapu przebudowy pomieszczeń Biblioteki Uniwersyteckiej Na Piasku oraz remontu ostatniej części elewacji zewnętrznej planowane jest na 2018 rok. Przeniesie się tam Instytut Dziennikarstwa i Katedra Judaistyki. W środku znajdzie się m.in. 30 sal seminaryjnych, 5 studiów radiowych i studio TV.
Zbiory z biblioteki Na Piasku zostały na początku roku przeniesione do Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot Curie 12 – docelowego miejsca ich przetrzymywania i udostępniania.  Od semestru letniego studenci z Instytutu Dziennikarstwa mieli już przy ul. Św. Jadwigi 3/4 część zajęć.
Budynek przekazany został Wydziałowi Filologicznemu UWr. Będzie się w nim mieścił Instytut Dziennikarstwa i Katedra Judaistyki – potwierdza dr Ryszard Balicki, rzecznik UWr.
fot. Mariusz Bartodziej

Koniec prac w przyszłym roku

Uniwersytet otrzymał 20 czerwca zgodę na przeprowadzenie drugiego etapu robót budowlanych. Zakłada on remont i przebudowę pomieszczeń w skrzydle południowym i wschodnim biblioteki (piętro I, II oraz poddasze) dla potrzeb Katedry Judaistyki, w celu utworzenia sześciu gabinetów dla pracowników naukowo-dydaktycznych, jednej sali wykładowej oraz pięciu sal seminaryjnych – wraz z infrastrukturą. Zakończenie prac planowane jest na 2018 rok, pod warunkiem zapewnienia środków finansowych. Koszt szacowany jest na około 2 mln zł.
Obecnie rozpocznie się realizacja pierwszego etapu remontu i przebudowy pomieszczeń Biblioteki dla potrzeb Katedry Judaistyki celem utworzenia biblioteki, czytelni i dwóch sal wykładowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jego zakończenie planowane jest na październik. Wartość wykonania robót budowlanych to 1,1 miliona złotych – zapowiada rzecznik.
REKLAMA
Oprócz dwóch etapów renowacji pomieszczeń, plan zakłada również remont ostatniej części elewacji zewnętrznej, od strony Ostrowa Tumskiego. Ma zostać zrealizowany w 2018 roku.
Została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania obiektu pod kątem potrzeb nowego użytkownika. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej na wykonanie wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego. Wstępne szacowane koszty jej wykonania to około 300 tysięcy złotych. Według opracowanej koncepcji – koszty wykonania robót budowlanych szacowane są na około 32 miliony złotych. Środki pochodzą z funduszy Uniwersytetu, Fundacji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówi dr Ryszard Balicki.
fot. Mariusz Bartodziej

Studia radiowe i TV, cafe bar oraz ekspozycja muzealna

Planowane jest zagospodarowanie Biblioteki Uniwersyteckiej Na Piasku dla 1250 osób – studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych – informuje rzecznik UWr.
Powstaną w niej 3 sale wykładowe, 1 konferencyjna, 30 seminaryjnych, projektornia, 6 pracowni fotograficznych, 5 studiów radiowych i studio TV, biblioteka z czytelnią oraz cafe bar.
W planach jest także ekspozycja muzealna "Festung Breslau". Rzecznik Uniwersytetu nie ma jeszcze informacji, co będzie zawierała.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA