Rusza projektowanie Podwala

Rusza projektowanie Podwala

Wrocław
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Firma Heilit+Woerner, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na remont ulicy Podwale we Wrocławiu, podpisała już umowę na wykonanie zadania. Najpierw powstanie dokumentacja projektowa, a po wakacjach rozpocznie się realizacja.
Oferta Heilit+Woerner ma wartość 3 mln 653 tys. zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych. Zamówienie dotyczy odcinka ulicy Podwale od skrzyżowania z ulicą Świdnicką do skrzyżowania z placem Orląt Lwowskich.
W ramach zamówienia zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz z materiałami niezbędnymi do zgłoszenia robót. Wykonawca będzie odpowiadał za remont ulicy Podwale wraz z wykonaniem dwóch prawoskrętów, rozbiórkę nawierzchni chodników, uzupełnienie lub wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie podbudowy na projektowanych prawoskrętach.
REKLAMA
Inwestycja obejmie regulację wysp dzielących, wpustów, krawężników oraz odtworzenie nawierzchni rozebranych podczas regulacji krawężnika. Naprawione zostanie torowisko, powstanie sygnalizacja świetlna oraz wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna i przebudowa kolizyjnego uzbrojenia.
Do zadań wykonawcy będzie należeć również pełnienie nadzoru autorskiego, opracowanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA