W tych miejscach powstaną drogi roweroweźródło: Investphoto.pl

W tych miejscach powstaną drogi rowerowe

Wrocław
Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Ulice Drobnera, Grabiszyńska, Powstańców Śląskich – m.in. w tych miejscach we Wrocławiu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta planuje wyznaczyć trasy rowerowe.
Ważną informację stanowi dokończenie budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Grabiszyńskiej. Ogłoszony przez ZDiUM przetarg zakłada inwestycję na dwóch odcinkach: ul. Żelazna - Zaporoska i Zaporoska - pl. Legionów. Termin składania ofert mija 27 lipca, a prace mają potrwać osiem miesięcy.

Powstańców Śląskich

ZDiUM po raz trzeci ogłosił przetarg na rozbudowę ul. Powstańców Śląskich na odcinku od Krzyckiej do Kutnowskiej w celu wydzielenia trasy rowerowej. Wcześniej oferty wykonawców dwukrotnie przekroczyły zaplanowaną kwotę na tę inwestycję.
Nowa infrastruktura rowerowa będzie kontynuacją istniejącej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich, która znajduje się w tzw. pasie rozdziału. Dowiązanie nastąpi w rejonie skrzyżowania z ul. Kutnowską, gdzie obecnie funkcjonuje przejazd rowerowy w stronę parku południowego. Po zachodniej stronie ulicy powstanie dwukierunkowa droga rowerowa o szerokości 3 m oraz chodnik o szerokości 2 m. Po wschodniej stronie ulicy wyznaczony zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a dla ułatwienia poruszania się rowerzystom zlikwidowane zostaną wszystkie krawężniki w obrębie zjazdów na odcinku od ul. Kutnowskiej do ul. Waligórskiego – informuje ZDiUM.
Przejazdy rowerowe zostaną wyznaczone przez wszystkie przecznice oraz ul. Powstańców Śląskich na wysokości pętli, a oświetlenie po zachodniej stronie ulicy i sygnalizacje świetlne na dwóch skrzyżowaniach zostaną przebudowane. Wykonawcy mogą składać oferty do 21 lipca, do końca kwietnia 2018 roku inwestycja powinna zostać zakończona.
FB

Tarnogajska

Na ulicy Tarnogajskiej powstanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od poczty do ul. Klimasa. Przed rozpoczęciem prac, zostanie opracowana dokumentacja projektowa.
Ciąg pieszo-rowerowy powstanie w miejscu wydeptanej ścieżki po stronie torów tramwajowych. Będzie miał nawierzchnię bitumiczną. Na wysokości poczty wyznaczonych zostanie 10 miejsc postojowych. Będzie zabezpieczony przed wjazdem samochodów poprzez słupki, żywopłot i wyniesione krawężniki – zapowiada ZDiUM.
Oferty wykonawców mogą być składane do 28 lipca. Opracowanie dokumentacji wraz z pracami budowlanymi potrwa do 30 listopada.

Drobnera i Łokietka
Na początku lipca ZDiUM ogłosił również przetarg na przebudowę dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych na ulicach Drobnera i Łokietka. Termin składania ofert minie 21 lipca, wykonawca na zrealizowanie zamówienia będzie miał 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
REKLAMA
Investphoto.pl

Strzegomska, Trzebnicka i Żmigrodzka

ZDiUM ponownie szuka wykonawcy na wyznaczenie nowych odcinków tras rowerowych na ulicach Strzegomskiej i Trzebnickiej. Przetarg obejmuje również przebudowę drogi rowerowej na Żmigrodzkiej.
W poprzednim przetargu na budowę dwóch krótkich odcinków dróg rowerowych na ul. Trzebnickiej i Strzegomskiej nie udało nam się wyłonić wykonawcy prac ze względu na zbyt wysokie ceny ofert. Obecnie poszukujemy firmy, która wykona roboty w aż trzech lokalizacjach – dodatkowo będzie miała za zadanie przebudować drogę rowerową na ul. Żmigrodzkiej, na odcinku pomiędzy ul. Na Polance a  Kasprowicza – komunikuje ZDiUM.
Na Strzegomskiej, na odcinku od ul. Nowodworskiej do wiaduktu kolejowego przy Muchoborskiej, powstanie ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie ulicy. Na Trzebnickiej natomiast, pomiędzy ul. św. Wincentego a Ołbińską, zostanie wyznaczony dodatkowy odcinek jednokierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m.
Na ul. Żmigrodzkiej przeprowadzimy korektę przebiegu istniejącej drogi rowerowej oraz wymienimy jej nawierzchnię na bitumiczną (także nawierzchnię na przejeździe przez ul. Zawalną). Poszerzymy również chodnik. Założone zostaną nowe zieleńce oraz nasadzony szpaler klonów – dodaje ZDiUM.
W przypadku ulic Strzegomskiej i Trzebnickiej wykonawca będzie miał 2 miesiące na przeprowadzenie robót, natomiast na Żmigrodzkiej – 5.
FB

Piłsudskiego i Zielińskiego

Przebudowa czeka również ulicę Piłsudskiego, na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnickiej oraz Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do Swobodnej. Drogi i pasy rowerowe mają być wyznaczone w ramach projektu nr 59 Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Przetarg został niedawno unieważniony.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli 1 907 764,66 zł brutto. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 2 359 975,81 zł brutto – wyjaśnia ZDiUM.
Przetarg został jednak ponownie ogłoszony 18 lipca. Zamówienie ma zostać zrealizowane do 30 maja 2018 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA