ZIM podpisał umowę na rewitalizację dawnego brochowskiego ratuszafot. investphoto.pl

ZIM podpisał umowę na rewitalizację dawnego brochowskiego ratusza

Wrocław
REKLAMA
Zarząd Inwestycji miejskich zawarł 17 listopada umowę na realizację przebudowy, rozbudowy i remontu budynku przy ulicy Semaforowej 5, wraz z zagospodarowaniem terenu na utworzenie Dziennych Domów Pomocy. Wykonawcą została wrocławska firma MLW Projekt Sp. z o.o. Sp. k.
Inwestor planował przeznaczyć na to zadanie 4,9 mln zł brutto. Trzy firmy złożyły oferty. Najwyższa z nich wyniosła niemal 5,4 mln zł, a najkorzystniejsza – dokładnie 5 101 140 zł. Mimo przekroczenia planowanej kwoty o ponad 200 tys. zł, ZIM wybrał wrocławską firmę MLW Projekt Sp. z o.o. Sp. k.
Z uwagi na doprowadzenie brakujących środków finansowych na realizację zadania, możliwe było dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej i spełniającej wszystkie warunki określone przez zamawiającego. Gmina Wrocław na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – informuje Aleksandra Aleksandrowska, specjalista ds. planowania inwestycji z ZIM-u.
Inwestor podpisał umowę z wykonawcą 17 listopada. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu i potrwają piętnaście miesięcy – do lutego 2019 roku.
fot. investphoto.pl

Pomoc osobom niesamodzielnym

Jak wyjaśnia Aleksandrowska, remont i przebudowa nieużytkowanego obecnie parteru i pierwszego piętra budynku umożliwi udostępnienie go dla potrzeb mieszkańców Brochowa oraz podniesie jakość świadczonych w mieście usług społecznych.
Powstaną dwa Dzienne Domy Pomocy, zapewniające opiekę osobom dorosłym niesamodzielnym, które, z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagają pomocy. Ośrodki będą zróżnicowane pod kątem stopnia zaawansowania niepełnosprawności klientów. Świadczyć będą usługi opiekuńcze i wspierające, zapewniające aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, a także udział w zajęciach ruchowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i towarzyskich – mówi Aleksandra Aleksandrowska.
REKLAMA
Dodaje, że nowo powstałe obiekty zagwarantują zindywidualizowaną opiekę potrzebującym, nie izolując ich od rodziny i lokalnego środowiska.
fot. investphoto.pl

Nowe życie ratusza z początku XX wieku

Projekt przebudowy uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Powstaną w nim Dzienne Domy Pomocy, w których dostępnych będzie 60 miejsc.
Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Na pierwsze z nich, "przebudowa, rozbudowa i remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie", wykonawca będzie miał 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Na kolejne, czyli pielęgnacje zieleni, rok od dnia następnego po zrealizowaniu pierwszego zadania.
Docelowo w tym miejscu planowane jest powstanie centrum aktywności społecznej.
fot. investphoto.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA