DODAJ

Wschodnia obwodnica Wrocławia minie Wysoką? Mieszkańcy znów mogą składać uwagi

Drogi i mosty / Wrocław
Wschodnia obwodnica Wrocławia minie
Mariusz Bartodziej
2018-04-27 18:27:08
Inwestor zmienił preferowany wariant przebiegu południowego odcinka WOW. – Mieszkańcy nie zostawią tej sprawy i władze mogą spodziewać się zaostrzenia protestów – zapowiada osiedlowy radny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował 26 kwietnia o otrzymaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie planowanej inwestycji drogowej. Inwestor przygotował go, biorąc pod uwagę wnioski zgłoszone podczas listopadowych konsultacji. Jako preferowany wskazał wariant omijający Wysoką, oznaczony literą "W" (zamiast wariantu "P", przyjętego w planach miejscowych). RDOŚ zwrócił się wczoraj do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię przed wydaniem decyzji.

Długość odcinka zgodnie z wariantem "W" wynosi ok. 6,5 km. Rozpoczynałby się w rejonie węzła A4 Bielany Wrocławskie – al. Karkonoska. Przebiegałby przez ogródki działkowe, tereny kolejowe i pola uprawne. Za wiaduktem minąłby od południowej strony zabudowę przy ulicy Niebieskiej. Ominąłby osiedle przy ul. Radosnej w Wysokiej i przeszedł mostem nad rzeką Ślęza, krzyżując się z ul. Radosną/Pszenną. Przeciąłby ul. Lipową, tereny rolne w obrębie Wysokiej, aż do ul. Wrocławskiej. Za terenami rolnymi w Radomierzycach i Żernikach Wrocławskich wpiąłby się w istniejące rondo.

RDOŚ ogłosił tego samego dnia przystąpienie do udziału społeczeństwa w postępowaniu. Mieszkańcy mogą od 27 kwietnia do 17 maja zapoznać się z dokumentacją, a także zgłaszać uwagi i wnioski.

Materiały inwestora


"Możemy być rozczarowani"

Rozwlekanie tej sprawy w czasie szkodzi mieszkańcom zarówno południowych osiedli Wrocławia, jak i Wysokiej. Oni także wystąpili do urzędu marszałkowskiego z prośbą o jak najszybsze wykonanie obwodnicy w wariancie ustalonym w planach miejscowych – zauważa Sebastian Wilk, przewodniczący zarządu osiedla Ołtaszyn.

W petycji z grudnia 2016 roku protestowali przeciwko zmianie zaplanowanego przebiegu trasy, oczekując realizacji WOW w wariancie "P". Urzędnicy pozytywnie rozpatrzyli dokument 6 kwietnia 2017 roku.

Inne przebiegi trasy analizowaliśmy już wcześniej i okazały się niewykonalne z różnych względów. Ponadto odsuwanie obwodnicy od Wrocławia sprawi, że przestanie być funkcjonalna – ocenia Sebastian Wilk.

Zwraca też uwagę, że mieszkańcy Wysokiej nie powinni zakładać, że w miejsce planowanego fragmentu WOW powstanie park. W jego opinii będzie tamtędy przebiegać droga osiedlowa, a deweloperzy ponownie zainteresują się wolnymi terenami pod budowę kolejnych setek mieszkań i domów.

Możemy być rozczarowani postawą wszystkich urzędników odpowiedzialnych za realizację obwodnicy – od magistratu, przez urząd marszałkowski aż po wojewodę. Mieszkańcy nie zostawią tej sprawy i władze mogą spodziewać się zaostrzenia protestów. Będziemy też o tym pamiętać, idąc do urn wyborczych – mówi przewodniczący zarządu osiedla Ołtaszyn.

Fragment południowego odcinka gotowy w 2020 roku

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła 17 kwietnia przetarg na budowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego, do ronda w Żernikach Wrocławskich i dalej do granicy Wrocławia przy ul. Buforowej. Termin składania ofert mija 8 czerwca. Wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do 30 października 2020 roku.

Wymieniony fragment trasy będzie stanowił przedłużenie gotowej już trzynastokilometrowej drogi łączącej rondo w Żernikach Wrocławskich z tym w Siechnicach, a także realizowanego dziesięciokilometrowego odcinka od ronda na drodze wojewódzkiej nr 455 do łącznika Obwodnicy Autostradowej Wrocławia.

Planowany odcinek skomunikuje ul. Grota-Roweckiego z rondem w Żernikach na drodze 395 oraz ul. Buforową. Odcinek ten stanowić będzie kolejny etap budowy całego ciągu komunikacyjnego Bielany-Łany-Długołęka. Do zakończenia inwestycji pozostanie dalsza część ciągu komunikacyjnego od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła Bielany Wrocławskie przy al. Karkonoskiej – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.