Wybrano wykonawcę budowy nowych wiaduktów w KatowicachGDDKiA

Wybrano wykonawcę budowy nowych wiaduktów w Katowicach

Orzech
Orzech
REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała wykonawcę budowy nowych wiaduktów w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Została nim firma Primost Południe. Wartość umowy to blisko 25 mln zł. Nowe obiekty, o długości blisko 85 m i szerokości ponad 14 m, zastąpią dotychczasowe, które zostały wybudowane w latach 80. XX wieku.

Zakres prac

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót. GDDKiA zakłada, że zadanie zostanie wykonane dwuetapowo – po rozbiórce i wybudowaniu jednego z wiaduktów oraz dopuszczeniu go do ruchu, wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy drugiego wiaduktu, choć wykonawca będzie miał możliwość przedstawienia odmiennego sposobu realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonamy również remont sąsiadującej z wiaduktami drogowymi kładki technologicznej, na której znajduje się rurociąg ciepłowniczy. Zadanie zakończy wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Całość prac powinna zostać zakończona do 22 miesięcy od daty podpisania umowy.

GDDKiA

Skrócenie czasu trwania utrudnień

Wykonawca zobowiązał się tak prowadzić prace, aby czas trwania utrudnień był możliwie najkrótszy. W związku z tym utrudnienia skutkujące koniecznością poprowadzenia ruchu między jezdniami drogi S86 poprzez przejazd technologiczny będą mogły trwać maksymalnie przez 60 dni oraz w okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia.

GDDKiA
REKLAMA

Program Inwestycji

Ostateczny kształt Programu Inwestycji został uzgodniony 27 grudnia 2023 r. przez Ministra Infrastruktury. Inwestycja będzie zrealizowana w formule Buduj.

GDDKiA

Źródło finansowania

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA