Za ponad pół miliarda złotych w Gorlicach powstanie nowoczesna instalacja termicznego przekształcania odpadów Empol

Za ponad pół miliarda złotych w Gorlicach powstanie nowoczesna instalacja termicznego przekształcania odpadów

Orzech
Orzech
REKLAMA

PORR S.A. w konsorcjum z firmą Termomeccanica Ecologia S.A. (partner) buduje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii w Gorlicach (woj. małopolskie). Zadanie realizowane jest na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Na wykonanie wartego ponad pół miliarda złotych kontraktu przewidziano trzy lata.

Coraz bardziej popularne instalacje termicznego przetwarzania odpadów są istotnym elementem gospodarki obiegu zamkniętego, pozwalającymi wykorzystać potencjał energetyczny zmieszanych odpadów komunalnych i ograniczyć ich składowanie, które jest coraz bardziej kosztowne i restrykcyjne.

Zadanie realizowane przez konsorcjum PORR i Termomeccanica Ecologia obejmuje wykonanie zarówno części technologicznej instalacji termicznego przetwarzania odpadów, jak i części budowlanej. Sama instalacja składać się będzie z jednej linii technologicznej o wydajności 100 000 Mg odpadów na rok. Zamontowany w niej zostanie rusztowy kocioł parowy o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej ok. 43 MWt oraz turbina parowa upustowo-kondensacyjna, sprzężona z generatorem o mocy elektrycznej ok. 11 MWe.

W ramach projektu wykonana zostanie też konstrukcja obiektów niezbędnych do działania instalacji, w tym m.in. hali rozładunku i hali bunkra, kotłowni, maszynowni, sprężarkowni, stacji uzdatniania wody technologicznej czy budynku nastawni. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonane zostaną wiaty, zadaszenia, estakady do rozładunku, drogi, chodniki, place oraz instalacje technologiczne.

Realizowany projekt w sposób znaczący wpłynie na domknięcie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz przyczyni się do zmodernizowania infrastruktury wytwarzania energii na terenie Miasta Gorlice. Dzięki zastosowanym w niej zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym instalacje będzie całkowicie bezpieczna dla środowiska i mieszkańców.

Empol

Fakty i liczby w pigułce:

REKLAMA

- Rodzaj projektu: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii,

- Zakres prac: Projektuj & Buduj,

- Zamawiający: PUK EMPOL Sp. z o.o.,

- Wykonawca: PORR S.A. (lider), Termomeccanica Ecologia S.A. (partner),

- Wartość projektu: 509 milionów złotych netto,

- Termin realizacji: Luty 2027 r.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA