Za trzy lata ma ruszyć odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Będzie kosztowała miliardy złotychMateriały prasowe

Za trzy lata ma ruszyć odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Będzie kosztowała miliardy złotych

Orzech
Orzech
REKLAMA

Za trzy lata, w 2025 roku ma ruszyć odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Jak poinformował Polską Agencję Prasową (PAP), prezes zarządu spółki celowej Pałac Saski Jan Edmund Kowalski - cała inwestycja skalkulowana jest na 2,5 mld zł.

Warto jednak zaznaczyć, że ostateczny koszt tej wielkiej inwestycji poznamy oczywiście po wyłonieniu generalnego wykonawcy.

Jak podkreśla w rozmowie z PAP, prezes Kowalski, [...] " – Mówiąc o odbudowie, należy pamiętać, że dotyczy ona całego kompleksu reprezentacyjnych gmachów zachodniej pierzei placu Piłsudskiego: Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej." [...]

Dzięki realizacji tego wielkiego i prestiżowego projektu, możliwe będzie przywrócenie części historycznego układu urbanistycznego centrum Warszawy.

Jak zaznacza prezes Kowalski, punktem odniesienia do odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego będzie stan Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej z ostatniego dnia sierpnia 1939 roku.

REKLAMA
Materiały prasowe

Inwestor - spółka celowa Pałac Saski jest aktualnie na etapie prac przygotowawczych. Wykonano już liczne prace, takie jak np. analizę dendrologiczną i ornitologiczną w Ogrodzie Saskim. Przeprowadzono również badania geofizyczne wykonywane georadarem i tomografem ziemnym. Rozpoczęto także rozmowy z Zarządem Zieleni Warszawa o możliwości realizacji nowych nasadzeń na terenie planowanej do realizacji inwestycji.

W następnym etapie planowane jest odkrycie zabytkowych piwnic Pałacu Saskiego - czyli terenu, który został już poddany badaniom archeologicznym w latach 2006-2008 oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich, dzięki realizacji których możliwe będzie udostępnienie wskazanych przestrzeni dla zwiedzających.

Kolejny etap ma polegać na odkryciu piwnic Pałacu Brühla oraz piwnic znajdujących się pod kamienicami przy ul. Królewskiej. Wykonane zostaną prace archeologiczne, gdyż są to miejsca, które do tej pory nie były przebadane przez archeologów. Pod Pałacem Brühla jeszcze nigdy nie prowadzono badań archeologicznych, więc można spodziewać się wielu ciekawych odkryć i niespodzianek archeologicznych i historycznych.

Bardzo ważnym etapem będzie ogłoszenie konkursu na projekt architektoniczny, który spółka celowa Pałac Saski planuje ogłosić na początku 2023 roku. Zwycięzca będzie miał rok na jego wykonanie, tak aby w 2025 roku wyłoniony w przetargu generalny wykonawca mógł rozpocząć pierwsze prace budowlane.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA