ZIM ponawia przetarg na nową linię tramwajową i rozbudowę ulic w KrakowieFot. Jan Graczyński / UM Kraków

ZIM ponawia przetarg na nową linię tramwajową i rozbudowę ulic w Krakowie

Orzech
Orzech
REKLAMA

Do 2 sierpnia, do godz. 10, można składać oferty w nowym przetargu na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta. Głównym elementem opracowania ma być też nowa linia tramwajowa w południowo-zachodniej części Krakowa.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie zaproponowanie kilku wariantów koncepcji tej inwestycji, spośród których wskazane będzie rozwiązanie preferowane do dalszych prac. W oparciu o wariant preferowany złożony będzie wniosek do decyzję środowiskową. W ramach tego postępowania przeprowadzone będą konsultacje społeczne.

Zgodnie z założeniem, ulica Bunscha ma zostać rozbudowana na odcinku ok. 1,4 km. Na jej przedłużeniu ma powstać ulica Humboldta o długości ok. 1.3 km. Następnie na odcinku od ulicy księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina ma zostać rozbudowa ulica Skotnicka (ok. 1 km).

Wzdłuż tych wszystkich elementów układu drogowego powstanie nowa linia tramwajowa. Jej początek wyznacza pętla Czerwone Maki. W przypadku komponentu tramwajowego rozważane są dwie opcje: pierwsza to budowa linii wzdłuż ulic Bunscha, Humboldta i Skotnickiej do pętli wraz z terminalem i parkingiem, który miałby być zlokalizowany w rejonie węzła autostradowego, po jego wschodniej lub zachodniej stronie. W ramach drugiej opcji, linia tramwajowa kończyłaby się pętlą i parkingiem P+R w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny, po zachodniej stronie Szpitala im. Babińskiego.

REKLAMA

W ramach całego zadania wybudowane mają zostać także drogi rowerowe, chodniki i przystanki autobusowe. Ponadto przebudowane będą skrzyżowania, a także wybudowana lub przebudowana infrastruktura podziemna.

Wykonawca na kompletną realizację zadania, a więc zaproponowanie wariantów koncepcji, uzyskanie wszelkich uzgodnień, wskazanie rozwiązania optymalnego, przygotowanie i złożeniem materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i uzyskanie tej decyzji, będzie miał 22 miesiące licząc od podpisania umowy.

Fot. Jan Graczyński / UM Kraków

Źródło: UM Kraków

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA