DODAJ

Zamki, pałace i dwory czekają na nowych właścicieli

Dolny Śląsk
Zamki, pałace i dwory
Orzech
2016-09-15 22:56:15
Dolny Śląsk to region w Polsce, gdzie jest największe skupienie zamków, pałaców i dworów w Polsce. W części z nich powstały lub powstają luksusowe hotele lub prywatne rezydencje, ale wiele z nich nadal czeka na nowych właścicieli.

Tylko w samym Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie Dolnego Śląska jest ponad 200 obiektów zabytkowych (m.in. zespołów pałacowo-folwarcznych, parków czy pojedynczych budynków wpisanych do rejestru zabytków). Niektóre z nich są dzierżawione czy zasiedlone przez lokatorów.

Do sprzedaży w dłuższej perspektywie przygotowywanych jest ok. 60 obiektów. Będzie można je kupić na przetargach.

W ciągu ostatnich 20 lat Odział Terenowy ANR we Wrocławiu znalazł właścicieli dla około 200 zabytków (najwięcej w skali Polski). Tylko w ostatnich 2 latach udało się sprzedać 26 obiektów zabytkowych. 

Wśród pałaców z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na Dolnym Śląsku, które znalazły nowych właścicieli są m.in. Pałac w Ślęzie (Zamek Topacz), Pałac w Wojanowie, Dwór Sarny Ścinawka Górna czy Pałac w Borku Strzelińskim.

W sierpniu 2012 roku grupa pasjonatów rozpoczęła akcję Polska Dolina Loary (PDL), której celem jest nagłośnienie problemów dolnośląskich zabytków, a przez to dotarcie do potencjalnych inwestorów ale takich, którzy byliby zainteresowani ich zakupem i adaptacją na cele biznesowe bądź prywatne (a nie zakupem spekulacyjnym). PDL współpracuje z OT ANR we Wrocławiu, co pozwala na dodatkową promocję zabytków wystawionych na sprzedaż przez ANR.


Kupno zabytku to także liczne obowiązki

Trzeba pamiętać, że inwestycja w zabytek pociąga za sobą duże nakłady finansowe związane m.in. z renowacją niszczejącego obiektu. Inwestorzy mogą jednak starać się o dofinansowanie m.in. z funduszy europejskich w ramach funduszy strukturalnych, programów regionalnych, programów wspólnotowych w sektorze kultury. Możliwości dofinansowania inwestycji w zabytki jest kilka. ANR także może obniżyć cenę sprzedaży – nawet o 50 proc. 

Niemniej jednak należy zobowiązać się do dokonania na danym zabytku w wyznaczonym terminie nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny. 

Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne m.in. na stronie internetowej ANR.


Nowe przetargi

Ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wydało zgodę na prowadzenie procedury sprzedaży dla następujących nieruchomości: Tyńczyk Legnicki, Bobolice, Ligota, Ligota Strupińska, Pietrzyków, Strużyna, Wilkowa Wielka, Głuchów Górny, Dzikowiec, Zebrzydów, Wojczyce, Dalborowice, Jałowiec i Stary Wielisław.


Na Dolnym Śląsku jest około 770 zabytkowych pałaców i zamków. Niestety aktualnie ponad 30 proc. jest w ruinie, a niewiele ponad 10 proc. zostało wyremontowanych. We Francji zamki położone w Dolinie Loary są jedną z największych atrakcji turystycznych. Zamki na Dolnym Śląsku też mogą stać się taką atrakcją w Polsce. Potencjał jest olbrzymi, oby znaleźli się kolejni zainteresowani remontami tych pięknych, zabytkowych obiektów.