DODAJ

Przybywa nowych nawierzchni lotniskowych w Pyrzowicach

Komunikacja publiczna / Pyrzowice
Przybywa nowych nawierzchni lotniskowych
graviteo
2012-09-27 12:10:37

Na lotnisku w Pyrzowicach, zarządzanym przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., trwa rozbudowa tzw. infrastruktury liniowej. Jest to największa inwestycja w dotychczasowej działalności portu, która potrwa do połowy 2016 roku. Dotychczas wykonano ponad połowę prac przy rozbudowie płyty postojowej oraz modernizacji dróg kołowania.

- Rozbudowa infrastruktury liniowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Chociaż prace prowadzone są równolegle na dużej powierzchni, nie zakłócają płynności obsługi statków powietrznych, a lotnisko jest stale w pełni funkcjonalne. Mimo, iż realizację całego przedsięwzięcia zaplanowano na pięć lat, już po pierwszym roku trwania inwestycji widać znaczne efekty - mówi Cezary Orzech, rzecznik prasowy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.Od początku trwania projektu powstało blisko 90 tys. m kw. nowych nawierzchni lotniskowych, z czego około 80 tys. m kw. stanowi rozbudowana płaszczyzna postoju samolotów, a 10 tys. m kw. to zmodernizowane drogi kołowania. Docelowo powierzchnia płyty postojowej wyniesie 110 tys. m kw. i pomieści jednocześnie 13 samolotów. Ponadto płaszczyzna postojowa zostanie wyposażona w infrastrukturę umożliwiającą zainstalowanie wzrokowych pomocy nawigacyjnych CAT II operacji lotniczych, co umożliwi przyjmowanie samolotów przy widzialności wzdłuż drogi startowej (tzw. RVR - z ang. Runway Visual Range) nie mniejszej niż 350 m i pionowej nie mniejszej niż 30 m. Aktualnie realizowane są roboty na drodze kołowania E1 oraz trwa budowa infrastruktury sanitarnej i energetycznej.Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów w kierunku wschodnim wraz z modernizacją dróg kołowania to pierwsze i zarazem jedno z trzech zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". W kolejnym etapie zostanie wybudowana nowa droga startowa o długości 3200 m, natomiast obecny pas startowy zostanie przekształcony w drogę kołowania. Wartość inwestycji to 412 mln zł brutto.Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach (za wyjątkiem zadania dotyczącego przekształcenia istniejącej drogi startowej w drogę kołowania) realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania to ponad 157 mln zł netto.


Realizacja inwestycji infrastrukturalnych z Funduszy Europejskich w ramach POIiŚ przyczyni się do zwiększania konkurencyjności gospodarczej i społecznej Polski i jej regionów, a także podniesie atrakcyjność życia i pracy mieszkańców tych obszarów, na których realizowane są projekty POIiŚ.