DODAJ

Kolejny krok w stronę budowy Nowej Huty Przyszłości wykonany

Budynki użyteczności publicznej / Kraków
Strefa Aktywności Gospodarczej
Damian Daraż
2017-09-18 22:54:00
Krok naprzód został wykonany w stronę budowy Nowej Huty Przyszłości. Radni Miasta Krakowa przyjęli uchwałę o przekazaniu spółce Nowa Huta Przyszłości prawa wieczystego użytkowania działki przy ulicy Cementowej, na potrzebę budowy Strefy Aktywności Gospodarczej.

Działka o powierzchni 6,77 hektara została przekazana na potrzebę prac związanych z budową niezbędnej infrastruktury dla Strefy Aktywności Gospodarczej, która swoim zasięgiem obejmie obszar aż 40 hektarów. Te tereny udostępniane będą głównie małym i średnim przedsiębiorstwom pod inwestycje z zakresu tzw. inteligentnych specjalizacji regionu technologii Informacyjnych, komunikacyjnych czy chemii, life sciences.

To nie jedyne tereny, nad którymi pochylali się radni miasta Krakowa z myślą o tworzeniu Nowej Huty Przyszłości. Wcześniej Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na przekazanie praw własności i zgodę na wieczyste użytkowanie pięciu działek o powierzchni 27 hektarów. Przekazane tereny odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu strefy.

Działka, o której mowa, ma przeznaczenie przemysłowe, leży na terenie planowanej Strefy Aktywności Gospodarczej i wraz z innymi przekazanymi przez gminę jest kluczowa dla procesu inwestycyjnego. Procedury prawne związane z przekazywaniem gruntów powinny zostać sfinalizowane do końca tego roku. To pozwoli na rozpoczęcie fazy inwestycyjnej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w pierwszym półroczu 2018 roku, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, złożonego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyjaśnia na łamach LoveKraków.pl dr Artur Paszko, prezes zarządu Nowa Huta Przyszłości S.A.

Branice

Strefa Aktywności Gospodarczej tworzyć będzie spójny element Parku Naukowo Technicznego "Branice" będącego jednocześnie najważniejszą inwestycją strategicznego planu Nowa Huta Przyszłości. Celem planu jest stworzenie zaplecza technologiczno-badawczego o znaczeniu ponadregionalnym. W planach jest wybudowanie kompleksu budynków, w których znajdą się biura, laboratoria, warsztaty oraz przestrzeń targowo-wystawiennicza i konferencyjna.