DODAJ

Kolejne kilometry nawierzchni na A1

Drogi i mosty / kujawsko-pomorskie
Kolejne kilometry nawierzchni na
RynekInfrastruktury
2014-03-24 11:01:11

W minionym tygodniu w ramach budowy autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim prowadzone były dalsze prace na drogach lokalnych i serwisowych. Ułożono kolejne kilometry nawierzchni oraz kontynuowano prace wykończeniowe na Miejscach Obsługi Podróżnych i Stacjach Poboru Opłat.


 


W czwartek w rejonie Kowala udostępniono kierowcom nowy wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 269, przebiegający nad autostradą A1. Do tej pory ze względu na budowę autostrady A1 kierowcy musieli korzystać z tymczasowego przebiegu DW-269, który powstał na czas budowy wiaduktu.


 


Nowy obiekt inżynierski ma parametry dostosowane do przygotowywanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy projektu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 269. W Czerniewicach kierowcy napotkają jeszcze na ruch wahadłowy do czasy likwidacji tymczasowego by-passa.


 


Na otwartym już odcinku autostrady z Torunia do Włocławka na drogach dojazdowych i serwisowych układano w mijającym tygodniu warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni. Na MOP-ach montowano elementy wyposażenia, w budynkach trwały prace wykończeniowe i montaż sanitariatów. Wzdłuż całego odcinka A1 nasadzano zieleń i krzewy oraz prowadzono dalsze prace porządkowe.


 


Z kolei na autostradzie z Włocławka do Kowala, która nie jest jeszcze oddana do ruchu, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym możliwe było kontynuowanie robót ziemnych, które zrealizowano już w ponad 90 procentach.


 


Prowadzono również dalsze prace na obiektach mostowych. Poprzez wykorzystanie na budowie podajnika pośredniego do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz 11-metrowych układarek znacznie przyspieszono układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Na trasie głównej i drogach dojazdowych ułożono kolejne 6 km nawierzchni.