Warstwa ścieralna już na A1

Warstwa ścieralna już na A1

kujawsko-pomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

W minionym tygodniu na budowanej na Kujawach i Pomorzu autostradzie A1 rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej asfaltu. Jest to ostatnia warstwa nawierzchni stanowiąca koronę drogi i mająca decydujący wpływ na komfort jazdy, hałas i bezpieczeństwo kierowców.

Miniony tydzień na budowie A1 upłynął pod znakiem wykonywania kolejnych kilometrów warstwy wiążącej, kontynuacji prac przy podbudowie bitumicznej oraz kontynuacji robót na 44 obiektach mostowych. Udało się również wykonać pierwsze 4 km warstwy ścieralnej.

 

Zatwierdzono również kolejnych podwykonawców, dostawców i usługodawców, a na budowie pracuje już 185 firm. Kwota podpisanych z nimi umów wynosi już ponad 617 mln zł. Na autostradzie A1 pracowało dziennie 1700 osób i ponad 700 maszyn budowlanych.

 

Realizowano dalsze roboty na trasie głównej oraz roboty branżowe związane z wykonywaniem robót ziemnych, uzupełnianiem nasypów oraz wykonywaniem rowów odwadniających. Kontynuowane były prace przy Stacjach Poboru Opłat i MOP-ach.

 

Intensywne opady deszczu uniemożliwiły układanie warstw nawierzchni, wykonywanie prac tynkarskich, ziemnych oraz niektórych prac przy obiektach mostowych. Na wszystkich odcinkach prowadzone były naprawy rozmytych skarp. Większych zniszczeń jednak nie odnotowano w związku z tym wszystkie prace mogły być kontynuowane bez zakłóceń.

REKLAMA

 

Poprzedni wykonawca zdołała zrealizować 50 procent prac na odcinku z Czerniewic do Brzezia i 60 procent z Brzezia do Kowala. Na pierwszym fragmencie zrealizowano 18 procent nasypów, 55 wykopów, 30 podbudowy z kruszywa, 65 podbudowy zasadniczej. Warstwa wiążąca jest wykonana w 65 procentach, a ścieralna w 5.

 

Natomiast między Brzeziem a Kowalem powstało 26 procent nasypów, 28 wykopów, 39 podbudowy pomocniczej z kruszywa, 49 podbudowy zasadniczej, Warstwa wiążąca jest zrealizowana w 36 procentach, nie zaczęto układania warstwy ścieralnej.

 

W przyszłym tygodniu wykonawca zaplanował dalsze roboty ziemne, uzupełnianie warstw nasypów, wykonywanie warstwy podbudowy bitumicznej, prace energetyczne, teletechniczne i wodociągowe oraz prace przy obiektach inżynierskich i kubaturowych.

Komentarze (1)

Napisz komentarz
Tim(gość)
Mamy 2023 rok, a artykuł dalej wisi, ale bzdura
REKLAMA