Przyspiesza układanie podbudowy bitumicznej na A1

Przyspiesza układanie podbudowy bitumicznej na A1

kujawsko-pomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

W minionym tygodniu na budowie autostrady A1 z Czerniewic do Kowala zatwierdzono kolejną wytwórnię mas bitumicznych. Dzięki temu przyspieszą prace przy układaniu podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej.

Na autostradzie A1 pracowało w tym tygodniu dziennie prawie 1200 osób, a roboty były prowadzone na około 40 obiektach inżynierskich. Od 26 lipca do 1 sierpnia ułożono ponad 26,2 tys. m2 podbudowy z kruszywa i 55,5 tys. m2 warstwy wiążącej.

 

Prowadzono również dalsze prace na trasie głównej oraz roboty ziemne, wzmacnianie warstw nasypów. Realizowano naprawę dróg technologicznych, wykonywano zbiorniki retencyjne i filtracyjne oraz kontynuowano prace energetyczne, teletechniczne i wodociągowe.

 

Wiele robót prowadzono na węźle Czerniewice, przyszłych Stacjach Poboru Opłat i Miejscach Obsługi Podróżnych. Ze względu na występujące w tym tygodniu intensywne opady deszczu, odwołano między innymi układanie warstw nawierzchni, prace tynkarskie, ziemne i niektóre prace przy obiektach mostowych.

 

REKLAMA

Na odcinku z Czerniewic do Brzezia wykonano 3 procent nasypów, 25 procent wykopów, pracowano na 17 z 32 obiektów mostowych. Podbudowa pomocnicza z kruszywa jest ułożona w 10 procentach, podbudowa zasadnicza w 44, a warstwa wiążąca w 5 procentach.

 

Na odcinku z Brzezia do Kowala powstało 14 procent nasypów, 4 procent wykopów, a robotnicy realizowali prace na 22 z 27 obiektach inżynierskich. Wykonano już 7 procent podbudowy pomocniczej, 40 procent podbudowy zasadniczej oraz 17 procent warstwy wiążącej. Postęp prac na obu odcinkach A1 jest liczony tylko dla nowego wykonawcy. Poprzedni zrealizował odpowiednio 50 i 60 procent prac na budowie tych odcinków.

 

W nadchodzącym tygodniu wykonawca zamierza wykonywać dalsze roboty ziemne, będzie uzupełniał nasypy, wykonywał warstwy podbudowy bitumicznej. Realizowane będą prace energetyczne, teletechniczne i wodociągowe oraz prace przy obiektach inżynierskich i kubaturowych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA