DODAJ

Adventure World Warsaw – z pozwoleniem na budowę, ale bez konkretnych terminów

Sport i rekreacja / Grodzisk Mazowiecki
Adventure World Warsaw –
Artivia
2013-02-25 22:24:30

Adventure World Warsaw w Grodzisku Mazowieckim, największy kompleks rozrywkowy w środkowo-wschodniej części Starego Kontynentu uzyskał pozwolenie na budowę. Jednak do wbicia pierwszej łopaty pod realizację parku rozrywki jeszcze długa droga, choćby dlatego, że generalny wykonawca, holenderska firma Imtech, donosił ostatnio o swoich problemach finansowych wynikających głównie z inwestycji w Polsce.
Pierwsza próba uzyskania pozwolenia na budowę zakończyła się wycofaniem wniosku, ze względu na liczne braki i nieprawidłowości w dokumentacji. Jedyną zgodę jaką dotychczas posiadał inwestor, spółka Adventure World Warsaw (dawniej Las Palm), było pozwolenie na przebudowę sieci melioracyjnej m.in. budowę nowych rowów, na przebudowę i likwidację starych oraz prace porządkowe m.in. wycinkę drzew. Firma złożyła ponownie wniosek o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatu Grodziskiego 21 grudnia 2012 roku. Tym razem, po dwóch miesiącach doczekał się pozytywnej decyzji w sprawie realizacji kluczowych obiektów inwestycji m.in. największego w Polsce aqua parku, krain tematycznych oraz dwóch hoteli.


 


Decyzja Starostwa Grodziskiego uprawomocni się za dwa tygodnie, jednak wciąż nie ma konkretnego terminu rozpoczęcia budowy oddalonego od Warszawy o 30 km parku rozrywki.


 


Na początku lutego generalny wykonawca inwestycji, holenderska spółka Royal Imtech wyjawiła, że boryka się z problemami finansowymi, które w głównej mierze wynikają z projektów realizowanych w Polsce – trzech dotyczących bezpośrednio AWW. Zarzuciła również inwestorowi brak odpowiednich środków na sfinansowanie kompleksu. W odpowiedzi spółka Adventure World Warsaw stwierdziła, że proces budowlany, znajdujący się w fazie project development, która pochłonie 75 mln euro jest prowadzony przy użyciu finansowania pochodzącego od wspólników, a ponieważ ten etap ma się zakończyć jeszcze w lutym, długoterminowe finansowanie zostanie pozyskane nie później niż w drugim kwartale 2013 roku. Jednocześnie nie wykluczyła poszukiwania nowego generalnego wykonawcy.


 


Park rozrywki w Grodzisku Mazowieckim ma zostać otwarty w marcu 2015 roku. Na prawie 230 hektarach mają powstać m.in. 2 hotele – Grand i Family z ponad 800 pokojami, aqua park z 10 zjeżdżalniami i interaktywnymi atrakcjami wodnymi, a także park z tematycznymi krainami, kolejki górskie oraz strefa rozrywki z kinami, restauracjami, klubami i sklepami.


 


Inwestor będzie musiał również uzyskać zezwolenie na modernizację i przebudowę infrastruktury drogowej wokół parku, m.in. węzła autostradowego Grodzisk Mazowiecki.