DODAJ

Pilotażowe lokalizacje w programie Mieszkanie Plus

Polska
Pilotażowe lokalizacje w programie
Kajtman
2016-10-18 11:32:38
Poznaliśmy już miasta, w których będą mogły powstać pierwsze tanie mieszkania na wynajem wybudowane w ramach programu Mieszkanie Plus. W ostatnich dniach podpisano w tej sprawie listy intencyjne między spółką realizującą pilotaż programu Mieszkanie Plus – BGK Nieruchomości a jednostkami samorządu terytorialnego. Gdzie i jak dużo mieszkań ma szansę powstać w efekcie zawartych porozumień?

Na wstępnie wytypowanych nieruchomościach obejmujących ok. 67 ha w ciągu dwóch najbliższych lat ma szansę powstać 6 tys. mieszkań. Szczegółowe dane zebrane zostały w poniższej tabeli. Uwagę zwraca fakt, iż praktycznie trzy czwarte lokali trafi do zaledwie dwóch województw: śląskiego (Katowice, Gliwice, Chorzów i Tychy) oraz wielkopolskiego (Poznań i Września). Z drugiej strony w gronie pilotażowych miast zabrakło reprezentantów kilku województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i łódzkiego.

fot. pix_x


Warto nadmienić, iż cześć samorządów dostrzega w programie Mieszkanie Plus realną szansę na możliwość częściowego odciążenia, jeśli chodzi o kolejki osób i rodzin czekających na mieszkanie. Często miasta i gminy dysponują gruntami, ale brak środków w budżecie utrudniał im realizacje inwestycji łagodzących ten problem. Pojawienie się partnera z kapitałem i połączenie sił powinno okazać się korzystne dla obu stron.

fot. MatKoz

Ale nie tylko samorządy mogą wnosić grunty pod budowę bloków w ramach Mieszkanie Plus. Udostępnione w tym celu będą mogły zostać jeszcze inne grunty państwowe, między innymi te będące w dyspozycji PKP i innych spółek państwowych, Agencji Mienia Wojskowego czy Agencji Nieruchomości Rolnych. Tak więc w kolejnych miesiącach można spodziewać się ogłaszania kolejnych lokalizacji, w których będą mogły powstać tanie mieszkania na wynajem.

Grupa Emmerson S.A.