DODAJ

Obwodnice Poznania najważniejszymi inwestycjami województwa

Drogi i mosty / Poznań
Obwodnice Poznania najważniejszymi inwestycjami
RynekInfrastruktury
2013-02-11 16:34:49

– Niewątpliwe najważniejszą inwestycją prowadzoną przez poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która w minionym, 2012 roku przyniosła wymierne korzyści mieszkańcom Wielkopolski, była wschodnia obwodnica Poznania – uważa Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.


 


Wschodnia obwodnica stolicy województwa wiedzie w ciągu drogi S5 z Gniezna do węzła Poznań Wschód na autostradzie A2. – Wschodnia obwodnica Poznania przyczyniła się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu drogowego, co zmniejszyło negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta żyjące w sąsiedztwie drogi – mówi portalowi „rynekinfrastruktury.pl” wicemarszałek Jankowiak.– Szkodliwe wpływy wybudowanej trasy zostały ograniczone dzięki zastosowaniu urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, nasadzenia zieleni, urządzenia oczyszczania wód opadowych, przejścia dla zwierząt, ogrodzenia – dodaje Jankowiak.


 


Całkowita wartość tej ważnej dla Poznania inwestycji to ponad 1,4 mld zł. Ostatniego dnia listopada 2012 roku nastąpiło oficjalne zakończenie robót wykończeniowych i dodatkowych. Natomiast trasa na zasadzie przejezdności została oddana do ruchu prawie pół roku wcześniej na początku czerwca 2012 roku.


 


Według wicemarszałka, drugą istotną inwestycją poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest obwodnica zachodnia Poznania w ciągu drogi krajowej S11. – Docelowo obwodnica ma na celu wyprowadzić ruch tranzytowy północ-południe z Poznania. Poprzez połączenie z autostradą A2 oraz z drogą ekspresową S5, przedmiotowa trasa stanie się ważnym szlakiem komunikacyjnym na mapie Polski – zauważa Wojciech Jankowiak.


– Obecnie ruch tranzytowy północ-południe odbywa się w całości przez miasto Poznań, przez tereny o intensywnej zabudowie. Ruch ten, w związku z dużym ruchem lokalnym w Poznaniu nie jest płynny, co skutkuje częstym pojawianiem się zatorów drogowych w mieście i na dojazdach do miasta. Dodatkowo ruch tranzytowy potęguje ilość emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu w mieście. W związku z tym jest on bardzo uciążliwy dla mieszkańców Poznania – wyjaśnia portalowi „rynekinfrastruktury.pl” wicemarszałek województwa wielkopolskiego.Wicemarszałek Jankowiak przypomina, że w ubiegłym roku zrealizowano pierwszy etap obwodnicy zachodniej od węzła Poznań Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód na autostradzie A2 oraz etap IIa od węzła Poznań Północ do węzła Poznań Rokietnica.– Do sytuacji, gdy będzie można w całości korzystać z dobrodziejstwa obwodnicy brakuje odcinka pod nazwą „etap IIb, węzeł Rokietnica – węzeł Swadzim”. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tego 5-kilometrowego brakującego odcinka obwodnic – oznajmia wicemarszałek Wojciech Jankowiak.