DODAJ

Miliony na drogi. Jak je wydać?

śląskie
Miliony na drogi. Jak
graviteo
2013-05-03 19:43:07

Od poniedziałku 29 kwietnia mieszkańcy Katowic mogą wyrazić swoją opinię nt. priorytetów przy realizacji inwestycji drogowych w Katowicach.

W kolejnym budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziano dla Polski pokaźne środki finansowe, które trafią przede wszystkim do samorządów. Część z tych środków przeznaczona jest na dofinansowanie kluczowych inwestycji w infrastrukturę drogową. Przed Katowicami otwiera się więc szansa na kontynuację modernizacji głównych ciągów komunikacyjnych w mieście oraz połączeń drogowych o znaczeniu metropolitalnym. Ponieważ środków nie wystarczy na zrealizowanie wszystkich inwestycji, trzeba dokonać ważnych wyborów. Zanim zapadną konkretne decyzje, mieszkańcy Katowic mają okazję wskazać, które z wymienionych największych inwestycji drogowych powinny być realizowane w Katowicach w pierwszej kolejności:

- budowa węzła drogowego ul. 73. Pułku Piechoty, ul. Pszczyńskiej, ul. Kolistej i ul. Karolinki na Giszowcu
- budowa węzła drogowego ulic: Kościuszki, Kolejowej, Jankego oraz Rzepakowej
- przebudowa ul. 73. Pułku Piechoty
- budowa połączenia ul. Kolejowej z ul. Ziołową
- budowa dwupoziomowego skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Armii Krajowej
- połączenie Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) z Mysłowicami i Sosnowcem.

Władze miasta mają również na uwadze potrzebę rozbudowy dróg lokalnych w dzielnicach, dlatego mieszkańcy Katowic mogą także określić swoje preferencje w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że inwestycje w drogi lokalne nie są priorytetem w polityce UE i będą musiały być sfinansowane w całości ze środków własnych Miasta.Wypełnioną ankietę w terminie do 31 maja można umieścić w jednej z urn, znajdujących się we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskich Domach Kultury lub w Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13.

Ankieta będzie również rozdawana w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Młyńskiej 4 oraz w wydziałach Urzędu Miasta przy ul. Francuskiej 70, gdzie po wypełnieniu będzie ją można wrzucić do znajdujących się tam urn. Ankiety są anonimowe. 


 


źródło: UM Katowice