PKP PLK wybrały wykonawcę przystanku kolejowego w Mokronosie Górnym. Sołtys: Bardzo potrzebna inwestycjaźródło: Koleje Dolnośląskie S.A.

PKP PLK wybrały wykonawcę przystanku kolejowego w Mokronosie Górnym. Sołtys: Bardzo potrzebna inwestycja

REKLAMA
Dwóch z trzech uczestników przetargu zaproponowało kwoty niższe od tej, którą zamierzali wydać kolejarze. Przedsiębiorstwa Infrakol i LWZ zrealizują inwestycję wartą ponad 4 miliony złotych do przyszłego roku.
To przedsięwzięcie zapowiadaliśmy w kwietniu.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyłoniły 14 czerwca wykonawcę zadania: "Dostosowanie linii kolejowej numer 274 do obsługi przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny". Zostało nim konsorcjum firm Infrakol Sp. z o.o. Sp. k. z Jawora (lider) oraz LWZ Sp. z o.o. z Żórawiny (partner). Zaoferowało realizację prac za 4 mln 287 tys. zł brutto.
Listę ofert poznaliśmy 21 maja – od tego czasu inwestor je analizował. Zamierzał przeznaczyć na ten cel 4 mln 952 tys. zł brutto (przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej). Zgłosiło się trzech uczestników, z czego tylko jeden przekroczył tę kwotę. Infra Silesia S.A. oczekiwała 6 mln 558 tys. zł. Konsorcjum firm ETF Polska Sp. z o.o. z Bielan Wrocławskich (lider) oraz ETF S.A.S. z Francji (partner) było gotowe podjąć się zadania za 4 mln 745 tys. zł. Najkorzystniejsza pod względem ceny (jedynego kryterium w postępowaniu) okazała się więc propozycja złożona przez Infrakol i LWZ.
Realizacja przedsięwzięcia ruszy w dniu podpisania umowy. PKP PLK podzieliły zadanie na etapy. Pierwszy dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń w ciągu 7 miesięcy. Następnie wykonawca będzie miał 8 miesięcy na budowę przystanku. Później będzie prowadził prace wymagające całodobowych zamknięć każdego z dwóch torów do 15 dni. Na koniec zamawiający przeprowadzi odbiory. Zakończenie inwestycji wyznaczył na maksymalnie 30 września 2019 roku.

Inwestycja przyspieszy rozwój miejscowości

Inwestycja jest bardzo potrzebna mieszkańcom. W ogóle idea, żeby pozostawiać samochód i pociągiem jechać do Wrocławia bardzo dobrze sprawdza się w Smolcu. Bez wątpienia będzie miała duże znaczenie dla młodzieży i studentów dojeżdżających na zajęcia, także te pozalekcyjne – mówi nam Michał Peisert, sołtys Mokronosu Górnego.
REKLAMA
Jego zdaniem budowa przystanku kolejowego przyspieszy rozwój miejscowości, ponieważ ludzie chętniej zdecydują się na budowę domu przy lepszej komunikacji z miastem.
Peisert nie ma uwag co do szczegółów technicznych inwestycji. Brakuje mu tylko ekranów akustycznych, uwzględnionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. – To ważna sprawa i mieszkańcy Mokronosu Górnego na pewno będą w tym zakresie intensywnie działać – twierdzi.
Sołtys wyjaśnia także wątpliwości niektórych osób co do skomunikowania domów z przyszłym przystankiem. Zapowiada budowę parkingu oraz dróg dojazdowych od strony "nowego" Smolca i Mokronosu Górnego.

Perony z możliwością rozbudowy

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje przystanek osobowy w miejscu przejazdu kolejowego w km 8,405, w ciągu drogi gminnej Smolec – Mokronos Górny. Długość peronów powstałych przed i za przejazdem będzie wynosić 150 m, z możliwością rozbudowy do 200 m, a wysokość – około 80 cm. Będą dostosowane dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się poprzez odpowiednie nachylenie i utworzenie trasy bez przeszkód o szerokości minimum 2 m.
Firma wyłoniona w przetargu zajmie się również wymianą nawierzchni torowej i przebudową podtorza. Wyposaży także perony w elementy informacji podróżnych (gabloty z rozkładami jazdy i dynamiczna informacja podróżnych) oraz obiekty małej architektury, czyli wiaty, ławki, kosze i balustrady ochronne. W obrębie przystanku znajdzie się też co najmniej 5 stojaków rowerowych.
Koleje Dolnośląskie S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA