DODAJ

Miastu brakuje pieniędzy na poprawę infrastruktury w ramach rewitalizacji linii Wrocław – Jelcz

Komunikacja publiczna / Dolny Śląsk
Miastu brakuje pieniędzy na
Mariusz Bartodziej
2018-10-24 17:29:34
PKP PLK wyłoniły już, za ponad 90 mln zł, wykonawcę przebudowy odcinka Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice. Wrocławski magistrat chce zapewnić odpowiedni dostęp do trzech przystanków na wschodzie miasta. Jedyny chętny oczekiwał jednak o ponad milion złotych więcej, niż zaplanowali urzędnicy. Ponadto najdroższe okazały się prace przy przystanku Wrocław Wojnów, a nie Wrocław Łany.

Wrocławskie Inwestycje unieważniły 24 października przetarg na zadanie D rewitalizacji linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich (o jego ogłoszeniu informowaliśmy we wrześniu). Chodzi o przygotowanie projektu i budowę infrastruktury towarzyszącej w rejonie przystanków Wrocław Łany, Wrocław Strachocin i Wrocław Wojnów. Dwa pierwsze dopiero powstaną, odpowiednio w okolicy ronda przy ulicy Strachocińskiej oraz przy ul. Zagrodniczej. Trzeci z nich znajduje się przy ul. Przy Torze.

Listę ofert poznaliśmy 8 października. Zgłosił się tylko Elektrotim S.A. Za prace przy przystanku Wrocław Łany oczekiwał 1 mln 222 tys. zł brutto, przy Wrocław Wojnów 1 mln 349 tys. zł, a przy Wrocław Strachocin204 tys. zł. We wszystkich przypadkach chciał udzielić trzyletniej gwarancji z wydłużeniem rękojmi o trzy lata. Miasto zamierza wydać odpowiednio 1 mln 39 tys. zł, 559 tys. zł i 50 tys. zł. Urzędnicy uznali, że nie dołożą brakujących kwot.

Investphoto.pl


Nowe drogi, chodniki oraz miejsca dla samochodów i rowerów

W rejonie przystanku Wrocław Łany miasto chce utworzyć drogę dojazdową od ul. Strachocińskiej do planowanego parkingu (realizowanego w ramach innej inwestycji), o długości ok. 125 m i szerokości 6 m. Wzdłuż jednej z jej stron powstanie chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m.

Na Wojnowie również znajdzie się jednostronny chodnik o takiej samej szerokości i długości ok. 85 m – od peronu do ciągu pieszego w ul. Przy Torze. W tej lokalizacji powstanie także parking na ok. 40 miejsc, a także dwie wiaty rowerowe (na dziesięć miejsc każda) i dwa śmietniki.

Przy przystanku Wrocław Strachocin powstanie tylko jedna wiata i jeden kosz. Ponadto wykonawca uzupełni ciąg pieszy wzdłuż ul. Zagrodniczej, budując chodnik o szerokości 2 m i długości około 30 m.

Wykonawca będzie miał 5 miesięcy od dnia podpisania umowy na przygotowanie projektu, a 10 miesięcy od tego samego momentu, by zakończyć prace i uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

fot.


Remont trasy do przyszłego roku za prawie 100 mln zł

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały w październiku wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej i rewitalizacji linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice. Konsorcjum spółek ETF zajmie się tym za ponad 90 mln zł. Ma na to czas do końca września 2019 roku.

PKP PLK wciąż nie podpisały jednak umowy z wykonawcą, ponieważ konsorcjum spółek Track Tec Construction Sp. z o.o. oraz Infrakol Sp z o.o. Sp. k. (którego oferta wyniosła 98 mln 39 tys. zł) złożyło 12 października odwołanie. Twierdzi, że zamawiający powinien unieważnić zwycięską ofertę, gdyż cena za przygotowanie dokumentacji projektowej była zbyt wysoka w stosunku do wartości robót budowlanych (zważając na warunki podane w przetargu). W takiej sytuacji najkorzystniejsza byłaby propozycja złożona przez odwołującego.

Inwestycja obejmuje m.in. wymianę na modernizowanym odcinku nawierzchni, urządzeń telekomunikacyjnych oraz elementów sieci trakcyjnej, przystosowanie peronów do obsługi osób o ograniczonej zdolności poruszania się i budowę nowej mijanki, posiadającej dwa tory główne i dwie krawędzie peronowe. Modernizacja pozwoli pociągom pasażerskim jeździć z prędkością minimum 100 km/h, a maksymalnie 120 km/h.

Projekt jest realizowany z unijnym dofinansowaniem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.