DODAJ

Drogi, chodniki i parking – miasto poprawi infrastrukturę w ramach rewitalizacji linii Wrocław-Jelcz

Komunikacja publiczna / Dolny Śląsk
Drogi, chodniki i parking
Mariusz Bartodziej
2018-09-17 18:37:06
PKP PLK chcą wyremontować odcinek Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice do końca września przyszłego roku. Do tego czasu magistrat planuje umożliwić mieszkańcom wschodnich osiedli korzystanie z trzech przystanków osobowych.

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ogłosiły 14 września przetarg na zadanie D rewitalizacji linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich. Chodzi o przygotowanie projektu i budowę infrastruktury towarzyszącej w rejonie przystanków Wrocław Łany, Wrocław Strachocin i Wrocław Wojnów. Dwa pierwsze dopiero powstaną, odpowiednio w okolicy ronda przy ulicy Strachocińskiej oraz przy ul. Zagrodniczej. Trzeci z nich znajduje się przy ul. Przy Torze.

Termin składania ofert mija 1 października. Wykonawca będzie miał 5 miesięcy od dnia podpisania umowy na przygotowanie projektu, a 10 miesięcy od tego samego momentu, by zakończyć prace i uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

fot.


Nowe drogi, chodniki oraz miejsca dla samochodów i rowerów

W rejonie przystanku Wrocław Łany miasto chce utworzyć drogę dojazdową od ul. Strachocińskiej do planowanego parkingu (realizowanego w ramach innej inwestycji), o długości ok. 125 m i szerokości 6 m. Wzdłuż jednej z jej stron powstanie chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m.

Na Wojnowie również znajdzie się jednostronny chodnik o takiej samej szerokości i długości ok. 85 m – od peronu do ciągu pieszego w ul. Przy Torze. W tej lokalizacji powstanie także parking na ok. 40 miejsc, a także dwie wiaty rowerowe (na dziesięć miejsc każda) i dwa śmietniki.

Przy przystanku Wrocław Strachocin powstanie tylko jedna wiata i jeden kosz. Ponadto wykonawca uzupełni ciąg pieszy wzdłuż ul. Zagrodniczej, budując chodnik o szerokości 2 m i długości około 30 m.

Remont jednak za drogi?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. analizują od 16 lipca oferty na rewitalizację linii kolejowej nr 292 na 21-kilometrowym odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich. Do realizacji części A (kolejowej) zgłosiło się ośmiu chętnych. Najtańsza propozycja, złożona przez konsorcjum firm ETF Polska Sp. z o.o. i ETF S.A.S., wyniosła 92 mln 330 tys. zł brutto. Najdroższa okazała się oferta Trakcji PRKiI S.A. – 122 mln 432 tys. zł. Inwestor chce przeznaczyć na ten cel 67 mln 201 tys. zł.

Cześć C (infrastruktura w rejonie przystanków na terenie gminy Czernica) chce zrealizować wyłącznie konsorcjum firm Track Tec Construction Sp. z o.o. oraz Infrakol Sp. z o.o. Sp. k. Oferuje wykonanie zadania za 2 mln 131 tys. zł brutto, przy czym PKP PLK, w imieniu gminy Czernica, zamierzają wydać 1 mln 417 tys. zł. W obu przypadkach wykonawcy będą mieć czas do 30 września 2019 roku, by zakończyć inwestycje.

Część A obejmuje m.in. wymianę na modernizowanym odcinku nawierzchni, urządzeń telekomunikacyjnych oraz elementów sieci trakcyjnej, przystosowanie peronów do obsługi osób o ograniczonej zdolności poruszania się i budowę nowej mijanki, posiadającej dwa tory główne i dwie krawędzie peronowe. Inwestycja pozwoli pociągom pasażerskim jeździć z prędkością minimum 100 km/h, a maksymalnie 120 km/h. Wykonawca opracuje wpierw dokumentację projektową.

W przypadku części C, w zakresie gminy Czernica, zwycięska firma zajmie się utworzeniem infrastruktury w rejonie przystanków osobowych w Chrząstawie, Nadolicach Wielkich, Nadolicach Małych oraz w Dobrzykowicach Wrocławskich. Wybuduje parkingi na 20 miejsc postojowych (w Dobrzykowicach Wrocławskich na 30) wraz z dojściami do peronów i skomunikowaniem z obecnym układem drogowym, a także wiaty rowerowe.

Projekt jest realizowany z unijnym dofinansowaniem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.