DODAJ

Mokronos Górny: PKP PLK szukają wykonawcy przystanku kolejowego

Komunikacja publiczna / Mokronos Górny
Mokronos Górny: PKP PLK
Mariusz Bartodziej
2018-04-30 09:05:55
Mieszkańcy będą mogli korzystać z pociągów linii kolejowej nr 274 od przyszłego roku. Przystanek powstanie na szlaku Wrocław Zachodni – Smolec.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły 25 kwietnia przetarg na dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny. Listę ofert mamy poznać 21 maja, a o wyborze zwycięzcy w 100 procentach zadecyduje cena.

Zamawiający stara się pozyskać współfinansowanie przez Unię Europejską. Zastrzega, że w przypadku fiaska unieważni postępowanie.

Przystanek w Mokronosie Górnym już w przyszłym roku

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje przystanek osobowy w miejscu przejazdu kolejowego w km 8,405, w ciągu drogi gminnej Smolec – Mokronos Górny. Długość peronów powstałych przed i za przejazdem będzie wynosić 150 m, z możliwością rozbudowy do 200 m, a wysokość – około 80 cm. Będą dostosowane dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się poprzez odpowiednie nachylenie i utworzenie trasy bez przeszkód o szerokości minimum 2 m.

Firma wyłoniona w przetargu zajmie się również wymianą nawierzchni torowej i przebudową podtorza. Wyposaży także perony w elementy informacji podróżnych (gabloty z rozkładami jazdy i dynamiczna informacja podróżnych) oraz obiekty małej architektury, czyli wiaty, ławki, kosze i balustrady ochronne. W obrębie przystanku znajdzie się też co najmniej 5 stojaków rowerowych.

Realizacja przedsięwzięcia ruszy w dniu podpisania umowy, a PKP PLK podzieliły je na etapy. Pierwszy dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń w ciągu 7 miesięcy. Następnie wykonawca będzie miał 8 miesięcy na budowę przystanku. Później będzie prowadził prace wymagające całodobowych zamknięć każdego z dwóch torów do 15 dni. Na koniec zamawiający przeprowadzi odbiory. Zakończenie inwestycji wyznaczył na maksymalnie 30 września 2019 roku.

Nowe przystanki i modernizacja obecnych

PKP PLK mają w planach jeszcze kilka przedsięwzięć dotyczących Wrocławia o okolic. Wybudują przystanek kolejowy Wrocław Szczepin, o czym pisaliśmy w marcu.Zdjęcie: Koleje Dolnośląskie S.A.