DODAJ

SISKOM: Potrzebny jest bezpośredni węzeł S7 i Trasy Mostu Północnego

Drogi i mosty / Warszawa
SISKOM: Potrzebny jest bezpośredni
RynekInfrastruktury
2013-03-26 15:36:03

Stowarzyszenie SISKOM wciąż zabiega o to, by drogę ekspresową S7 w Warszawie i Trasę Mostu Północnego w Warszawie łączył bezpośredni węzeł. Już w styczniu tego roku członkowie stowarzyszenia przygotowali analizę takiego połączenia, którą przesłano do prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz.


 


SISKOM zajął się analizą możliwych wariantów i zaproponował zmiany planów połączenia drogi na Gdańsk oraz Trasy Mostu Północnego. Z przygotowanej analizy wynika, że najbardziej korzystny będzie bezpośredni węzeł S7 TMP oraz zmiany w planowanych węzłach na północy Warszawy.


 


Z analizy stowarzyszenia, które zajmuje się między innymi opiniowaniem projektów i planów rozbudowy dróg w Warszawie i jej okolicach, wynika, że obecne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie powinno być zmienione. Co więcej, należy utrzymać wspólny węzeł S7 i TMP, który jest kluczowy dla komunikacji całej północnej i zachodniej Warszawy.


 


SISKOM stwierdza, że wspólny węzeł trasy wylotowej na Gdańsk i przyszłego przedłużenia Trasu Mostu Północnego pozwoli poprawić komfort mieszkańców poprzez zmniejszenie ruchu spoza dzielnicy na lokalnych ulicach Bielan. „Zaproponowana lokalizacja węzłów trasy S7 z Trasą Mostu Północnego, z ulicami Czcionki i Wójcickiego oraz z ulicą Brukową w Łomiankach, kierują ruch ponadlokalny na drogi szybkiego ruchu, pozostawiając na ulicach Bielan i Łomianek tylko ruch lokalny” – argumentuje stowarzyszenie.


 


Warszawskie stowarzyszenie zaproponowało dwa warianty rozwiązań węzła. Jeden zakłada poprowadzenie S7 i wybranych relacji z TMP w tunelu. Przygotowywana jest dokumentacja do ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której należy potwierdzić sposób powiązania ekspresówki z Trasą Mostu Północnego.


 


Analiza SISKOM wskazuje, że należy wziąć pod uwagę także alternatywne lokalizacje węzłów, w celu poprawienia jakości życia mieszkańców Bielan i Łomianek, oraz usprawnienia komunikacji w północnej części Warszawy.