DODAJ

300 milionów złotych na wzmocnienie mostów i nabrzeży Odry we Wrocławiu

Drogi i mosty / Wrocław
300 milionów złotych na
tuWroclaw.com
2012-10-27 21:51:55

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisał czwarty i tym samym ostatni kontrakt w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Kontrakt obejmuje realizację prac budowlanych w zakresie pogłębiania i poszerzania kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz przystosowania stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych. Wartość kontraktu wynosi ponad 300 mln zł.

Roboty będą wykonywane w północno-zachodniej części miasta Wrocławia. Zaplanowane prace obejmą udrożnienie i ubezpieczenie koryta Kanału Miejskiego, a także mostów (Warszawskich drogowych, Warszawskiego kolejowego, Trzebnickiego, Osobowickiego), modernizację Bramy Powodziowej i Śluzy Miejskiej, udrożnienie koryta rzeki Odry wraz z budową nowych ubezpieczeń brzegowych.

W ramach prac zaplanowano również likwidację przewężeń koryta Odry poprzez przełożenie fragmentu obwałowania prawobrzeżnego, a także przystosowanie śluz Rędzińskich do przepuszczania wód powodziowych wraz z budową nowej przepławki przy jazie Rędzin usytuowanej przy prawym przyczółku jazu (wraz z wykonaniem niezbędnych ubezpieczeń brzegowych) umożliwiającą zapewnienie ciągłości morfologicznej rzeki, a także migrację ryb dwuśrodowiskowych.- Kontrakt został podpisany z firmą SINOHYDRO Corporation Limited, wybraną w wyniku rozstrzygnięcia międzynarodowego przetargu konkurencyjnego prowadzonego zgodnie z procedurami Banku Światowego - mówi Magdalena Łońska, rzeczniczka prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego prowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu to jedna ze składowych planowanego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry. Cały system obejmuje dwa główne zadania: budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) Racibórz Dolny oraz odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia. Projekt modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) został podzielony na siedem zadań inwestycyjnych, które ze względu na specyfikę i technologię robót zostały ujęte w czterech kontraktach. Pozostałe dwa kontrakty są w trakcie rozstrzygnięć przetargowych i planowo zostaną podpisane do końca września br. Wartość całej inwestycji to kwota prawie 1,4 mld zł.
Autor: jg