DODAJ

Dawne policyjne koszary idą pod młotek. Będą tam mieszkania i usługi

Wrocław
Foto: ukosne.gis.um.wroc.pl
Tomasz Matejuk
2016-09-06 11:56:44
Wrocławski magistrat przymierza się do sprzedaży nieruchomości przy ulicy Księcia Witolda 28, na terenie której mieszczą się budynki dawnych koszar policyjnych. Urzędnicy liczą, że powstaną tam mieszkania z pełną infrastrukturą usługową.

O planach sprzedaży dawnych koszar przy ulicy Księcia Witolda mówi się już od dawna. 

Kilka lat temu policja (za pośrednictwem Skarbu Państwa) zwróciła nieruchomości przy ul. Księcia Witolda gminie Wrocław. Miasto w zamian przekazało działki przy ulicy Sołtysowickiej, gdzie obecnie mieści się część Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Urzędnicy tłumaczą, że wachlarz możliwości zagospodarowania działek, przewidziany w planie miejscowym, jest bardzo szeroki.

Chcielibyśmy, by powstał tu kompleks mieszkalny z pełną infrastrukturą usługową, może z kinem – mówiła już w 2013 roku Regina Danek, dyrektor wydziału nabywania i sprzedaży nieruchomości w magistracie.

Ponad 8 mln złotych za koszary

Teraz wreszcie miasto ogłosi przetarg na tę nieruchomość. W przygotowaniu jest postępowanie na sprzedaż trzech działek przy ulicy Księcia Witolda 28: 52/3, 52/4 i 52/6. 

Cenę wywoławczą ustalono na 8 mln 540 tys. złotych. Data przetargu jeszcze nie jest znana.

UM Wrocławia


Łączna powierzchnia nieruchomości to nieco ponad 4 tysiące metrów kwadratowych, a jej przeznaczenie to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także obiekty kongresowe i konferencyjne, hotelowe, handel detaliczny małopowierzchniowy i usługi.

Teren jest zabudowany dwu- i trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym, wraz z portiernią, o łącznej powierzchni 5162 metrów kwadratowych, a na jednej z działek znajduje się fragment budynku dawnej świetlicy i stalowa wiata. W budynku biurowym mieści się przejście do budynku znajdującego się na sąsiedniej działce, które zostanie zamurowane przez Zarząd Zasobu Komunalnego.

Część nieruchomości objęta jest umową dzierżawy – działa tam popularny bar Odra-Pany. Umowa dzierżawy obowiązuje do 31 października bieżącego roku.

Miasto sprzedało już sąsiednie budynki

Magistrat sprzedał już nieruchomości sąsiadujące z dawnymi koszarami.

We wrześniu 2015 roku – za trzecim podejściem – udało się znaleźć kupca na wpisany do gminnej ewidencji zabytków budynek dawnego Głównego Urzędu Celnego przy ul. Księcia Witolda 38-40. Za nieco ponad 10 mln złotych kupiła go spółka E&L Invest, należąca do grupy deweloperskiej OKRE Development.

Kilka miesięcy później – wiosną 2016 roku – urzędnicy sprzedali też sąsiednie, zabytkowe kamienicy przy ulicy Księcia Witolda 42 i 44. Przetarg wygrało wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM, które zaproponowało cenę 2 mln 560 tysięcy złotych.

Proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości to funkcja mieszkalna z częścią usługową – tłumaczyła w kwietniu Małgorzata Szafran z biura prasowego magistratu.

Tuż obok do swojej kolejnej inwestycji szykuje się i2 Development, które wiosną 2015 roku za ponad 11 mln złotych kupiło zespół budynków z zabytkowym dawnym spichlerzem pod numerami 46, 48-50.

Cieszymy się bardzo, że zaakceptowano przedstawioną przez nas koncepcję. Zależało nam na pozyskaniu tego gruntu – cena, którą złożyliśmy przewyższyła cenę wywoławczą. Ponowne zagospodarowanie spichlerza jest zbieżne ze strategią, jaką kierujemy się przy realizacji inwestycji z zabytkami na terenie – podkreślał wówczas Marcin Misztal, wiceprezes i2 Development.

Gdy kilka miesięcy temu deweloper wchodził na giełdę, w prospekcie emisyjnym spółki zapisano, że powstanie tam budynek mieszkalny wielorodzinny (o powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej około 8,4 tysiąca metrów kwadratowych) z usługami na parterze (powierzchnia około 5,7 metrów kwadratowych) i garażem.