DODAJ

Dawne szpitale przy Traugutta i Wiśniowej na sprzedaż. Powstaną tam mieszkania?

Mieszkania i domy / Wrocław
Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0, Neo[EZN]/fotopolska.eu
Tomasz Matejuk
2017-08-29 15:33:02
Urząd marszałkowski szuka chętnych na dawne szpitalne kompleksy przy ulicy Traugutta i alei Wiśniowej. Od 2015 roku budynki stoją puste, bo lekarze i pacjenci przenieśli się do nowego szpitala na Stabłowicach.

W połowie sierpnia urząd marszałkowski Dolnego Śląska ogłosił przetarg na sprzedaż kompleksu dawnego szpitala przy ulicy Traugutta 114-120

Do kupienia jest teren o łącznej powierzchni ponad 1,8 hektara pomiędzy ulicą Traugutta, Żabią Ścieżką i rzeką Oławą, wraz ze stojącymi na nim poszpitalnymi budynkami, podejściami i podjazdami do obiektów, parkingami oraz parkiem. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi około 9 tys. metrów kwadratowych. 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi aktualnie wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu budowlanego dawnego szpitala Bethanien przy ulicy Traugutta i Żabiej Ścieżce, a także obiektów usytuowanych na tym terenie – budynków A, B, C i D (wchodzą one w skład wystawionego na sprzedaż kompleksu).

Zgodnie z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przeznaczony jest na usługi zdrowia i opieki społecznej z zielenią parkową. Jednak we wrześniu 2016 roku wrocławska rada miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego MPZP, obejmującego obszar dawnego szpitala.

Cenę wywoławczą ustalono na 21 mln złotych, a przetarg zaplanowano na 18 października.

fot. Lukander


Do kupienia też szpital przy Wiśniowej

Urząd marszałkowski szuka także kupca – już po raz drugi – na dawny szpital przy alei Wiśniowej. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości, z ceną wywoławczą 28 mln złotych, ogłoszono w kwietniu, ale zakończył się on fiaskiem.

 Z uwagi na brak chętnych na zakup nieruchomości przetarg nie został rozstrzygnięty. W ciągu najbliższych kilku tygodni Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecyduje o przyszłości nieruchomości – tłumaczyli nam przedstawiciele biura prasowego urzędu marszałkowskiemu.

W drugim postępowaniu, ogłoszonym pod koniec lipca, cena wywoławcza wciąż wynosi 28 mln złotych, a rozstrzygnięcie poznamy 28 września.

Łączna powierzchnia kompleksu pomiędzy aleją Wiśniową, ulicą Sztabową i Sudecką to 23 786 metrów kwadratowych. Na tym terenie stoi 14 poszpitalnych budynków o łącznej powierzchni użytkowej prawie 12 tys. metrów kwadratowych. Budynki wymagają remontu. 

Wikimedia Commons


W poszpitalnych budynkach powstaną mieszkania?

Działki, na których stoją obiekty, znajdują się w zespole urbanistycznym Śródmieście Południowe.

– Dla obszaru śródmiejskich zespołów urbanistycznych, jako dominujące przeznaczenie ustalono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jako przeznaczenie uzupełniające wskazano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, handel, usługi, opiekę zdrowotną i społeczną, edukację, produkcję, budownictwo, handel hurtowy, gospodarkę magazynową, logistykę wraz z obsługą transportu i telekomunikacji oraz gospodarowanie odpadami, sport, wypoczynek i parki, zieleń i rolnictwo oraz cmentarze – czytamy w wykazie.

W lipcu 2016 roku wrocławska rada miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu.