DODAJ

Grupa Archicom zrealizowała już plany sprzedażowe przewidziane na cały 2017 rok

Wrocław
Grupa Archicom zrealizowała już
Orzech
2017-12-01 18:06:51
Grupa Archicom (w tym spółka mLocum) sprzedała od początku roku łącznie 1 502 lokale i osiągnęła całoroczny cel sprzedażowy, który (po przejęciu udziałów w mLocum) wynosił ok. 1 450 mieszkań.

Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły w trzecim kwartale 2017 r. 57,2 mln zł, a zysk netto 33 mln zł. Od początku 2017 r. spółka wypracowała łącznie 176 mln zł i osiągnęła 47,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto. 

Do 24 listopada deweloper przekazał klientom 816 mieszkań. W lipcu Grupa Archicom przejęła 51 proc. akcji spółki mLocum, dewelopera realizującego projekty we Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Krakowie i Łodzi. 

Ponadto spółka zdecydowała o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r. w wysokości 0,21 zł na akcję.

Przychody grupy po trzech pierwszych kwartałach wyniosły 176 mln zł i były wyższe o 43 proc. r-d-r. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 31,5 proc. i była wyższa ponad 2 punkty procentowe r-d-r. 

Podobnie jak w 2016 r., zarząd Grupy Archicom zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. Spółka wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej wysokości 5,4 mln zł, tj. 0,21 zł za akcję. Dniem ustalenia prawa do zaliczki jest 1 grudnia 2017 r., a wypłata zaliczki nastąpi 8 grudnia 2017 r.

Źródło: materiały prasowe