DODAJ

Wrocław: Lokum Deweloper zbuduje osiedle na terenie giełdy samochodowej

Mieszkania i domy / Wrocław
Wrocław: Lokum Deweloper zbuduje
Mariusz Bartodziej
2018-01-18 22:17:08
Wrocławski deweloper chce zrealizować mieszkania na Szczepinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 6-8. Za teren blisko Odry o powierzchni ponad 4,2 ha zapłacił już w poprzednich latach 10 mln zł netto.

Pracownia chillHouse Sp. z o.o. dodała w październiku 2017 roku do swojego portfolio projekt osiedla mieszkaniowego wraz z zabudową biurowo-usługową przy ul. Gnieźnieńskiej, przygotowany dla Lokum Deweloper S.A. Powierzchnia użytkowa kompleksu według konkursowej koncepcji wyniosłaby 49,9 tys. mkw., a pow. usługowo-biurowa – 7,8 tys. mkw. Inwestor nie wybrał tego projektu i nie zdradza jeszcze swoich planów.

Inwestycja przy ul. Gnieźnieńskiej jest obecnie w fazie planowania, dlatego na pytania będziemy mogli odpowiedzieć w późniejszym terminie – mówi Dorota Grzyb z Lokum Deweloper S.A.

Plany budowy już od kilku lat

Teren giełdy samochodowej na Szczepinie deweloper zakupił już w grudniu 2015 roku. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 2 Sp. k., spółka od niego zależna, zawarła ze Spółdzielnią Pracy Transportowo-Spedycyjną we Wrocławiu umowę przyrzeczoną nabycia prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Gnieźnieńskiej 6-8. Wartość transakcji wyniosła 10 mln zł netto. Inwestor planuje zrealizować na nich budynki wielorodzinne wraz z garażami podziemnymi i usługami.

Druga spółka zależna od dewelopera, Olczyk Sp. z o.o. Lokum 4 Sp. k., zawarła 7 marca 2017 roku z Elektrotim S.A. umowę na "skablowanie trzech dwutorowych linii napowietrznych 110kV w celu uwolnienia działki pod inwestycje planowane przy ul. Gnieźnieńskiej". Termin wykonania prac pierwszego etapu  firmy ustaliły na 30 listopada 2017 roku, a drugiego – 31 stycznia 2018 r. Lokum Deweloper S.A. zapłaciło za nie 11,92 mln zł netto.

Deweloper złożył już w zeszłym roku kilka wniosków o pozwolenie na realizację prac związanych z nową inwestycją przede wszystkim na działkach nr 7/9 i 7/10, o łącznej powierzchni ponad 4,2 ha.

UM Wrocławia


Starał się o zgodę na rozbiórkę obiektów o kubaturze ponad tysiąc metrów sześciennych, budowę linii kablowych wraz z kanalizacją światłowodową oraz na  rozbiórkę hali warsztatowej, wiaty magazynowej, wiatry nr 3 i rampy o łącznej kubaturze ponad 3,6 tys. metrów sześciennych. Pozytywne odpowiedzi na poszczególne zadania otrzymał odpowiednio w kwietniu, maju i lipcu 2017 roku.

UM Wrocławia