Wrocław: Lokum Deweloper planuje inwestycję na Muchoborze Wielkim. Zajmie powierzchnię ponad czterech hektarówźródło: UM Wrocławia

Wrocław: Lokum Deweloper planuje inwestycję na Muchoborze Wielkim. Zajmie powierzchnię ponad czterech hektarów

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Wrocławski deweloper przymierza się do przedsięwzięcia budowlanego przy ulicy Awicenny, na terenie o powierzchni prawie pięciu hektarów. Wpierw wyburzy znajdujące się na działkach obiekty.
Spółka Olczyk Lokum 3, zależna od Lokum Deweloper S.A., złożyła 19 lutego wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku socjalno-usługowego, garaży z częścią warsztatową, pozostałości wiaty magazynowej, stalowego i ceglanego wygrodzenia oraz utwardzonych betonowych dróg i placów. Przedsięwzięcie dotyczy działek nr 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/7, 10/10, 10/12 oraz 10/13 znajdujących się pomiędzy ulicami Awicenny i Stanisławowską. Ich łączna powierzchnia wynosi ponad 4,6 ha.
Jesteśmy w trakcie planowania inwestycji na tej nieruchomości, dlatego więcej informacji będziemy mogli udzielić w późniejszym czasie – wyjaśnia Dorota Grzyb z Lokum Deweloper S.A.
UM Wrocławia

Powstanie centrum biznesowe?

Plan miejscowy przewiduje utworzenie w tej lokalizacji m.in. obiektów usługowych, rozrywkowych, hotelowych, naukowych i badawczych, stacji paliw, a nawet lotniska dla śmigłowców. Deweloper będzie mógł wybudować budynki o maksymalnie dziewięciu kondygnacjach naziemnych.
Informacje o planowanej inwestycji pojawiły się już w 2010 roku, gdy pracownia Pietrucha Mroziuk Projekt opublikowała "projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb centrum usługowo-biurowego we Wrocławiu przy ul. Awicenny", przygotowany dla Olczyk Lokum.
To projekt stworzony w ramach konkursu, jednakże nie został przez nas wybrany i nie będzie realizowany – tłumaczy Dorota Grzyb.
materiały projektanta
materiały projektanta
materiały projektanta
REKLAMA
materiały projektanta

Nowa inwestycja także na terenie giełdy samochodowej

Lokum Deweloper przymierza się również do inwestycji na Szczepinie, o czym informowaliśmy w styczniu.
Teren giełdy samochodowej przy ul. Gnieźnieńskiej deweloper zakupił już w grudniu 2015 roku. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 2 Sp. k., spółka od niego zależna, zawarła ze Spółdzielnią Pracy Transportowo-Spedycyjną we Wrocławiu umowę przyrzeczoną nabycia prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Gnieźnieńskiej 6-8. Wartość transakcji wyniosła 10 mln zł netto. Inwestor planuje zrealizować na nich budynki wielorodzinne wraz z garażami podziemnymi i usługami.
fot. investphoto.pl
Druga spółka zależna od dewelopera, Olczyk Sp. z o.o. Lokum 4 Sp. k., zawarła 7 marca 2017 roku z Elektrotim S.A. umowę na "skablowanie trzech dwutorowych linii napowietrznych 110kV w celu uwolnienia działki pod inwestycje planowane przy ul. Gnieźnieńskiej". Termin wykonania prac pierwszego etapu  firmy ustaliły na 30 listopada 2017 roku, a drugiego – 31 stycznia 2018 r. Lokum Deweloper zapłaciło za nie 11,92 mln zł netto.
Deweloper złożył już w zeszłym roku kilka wniosków o pozwolenie na realizację prac związanych z nową inwestycją przede wszystkim na działkach nr 7/9 i 7/10, o łącznej powierzchni ponad 4,2 ha.
UM Wrocławia
Starał się o zgodę na rozbiórkę obiektów o kubaturze ponad tysiąc metrów sześciennych, budowę linii kablowych wraz z kanalizacją światłowodową oraz na rozbiórkę hali warsztatowej, wiaty magazynowej, wiatry nr 3 i rampy o łącznej kubaturze ponad 3,6 tys. metrów sześciennych. Pozytywne odpowiedzi na poszczególne zadania otrzymał odpowiednio w kwietniu, maju i lipcu 2017 roku.
fot. investphoto.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA