DODAJ

Wrocław: Maślice Idealne – mieszkańcy przedstawiają swoją wizję osiedla

Wrocław
Wrocław: Maślice Idealne –
Mariusz Bartodziej
2018-01-29 23:01:46
Stowarzyszenie "Nasze Maślice" zorganizowało z pomocą osiedlowej rady warsztaty "Maślice Idealne", których celem była dyskusja nad dalszym rozwojem osiedla, a końcowym efektem – stworzenie makiety zagospodarowania terenów rekreacyjnych.

Chcieliśmy zaangażować mieszkańców w namacalny projekt, by zobrazować ich oczekiwania wobec rozwoju osiedla. Czasem trudno opisać coś słowami, dlatego zdecydowaliśmy się na barwną formę – wyjaśnia Joanna Stasiak, przewodnicząca stowarzyszenia "Nasze Maślice" i organizatorka warsztatów.

Od badania potrzeb mieszkańców, po realizację oczekiwań

Akcja składała się z trzech etapów. Pierwszym było przeprowadzenie ankiety wśród maśliczan dotyczącej jakości życia na osiedlu, oczekiwań i perspektyw rozwoju. Drugim wycieczka przyrodnicza, w którą zaangażował się ornitolog.

Chodziło o to, by ludzie wyszli na zewnątrz i rzeczywiście zobaczyli, co znajduje się dookoła. Często przy obowiązkach w pracy i domu nie starcza na to czasu – tłumaczy Joanna Stasiak.

Stowarzyszenie "Nasze Maślice"


Trzeci etap, podzielony na dwa spotkania, dotyczył prac nad makietami. Zaangażowały się w niego całe rodziny. Skupiali się na terenach rekreacyjnych. Przy wale nad Odrą miałaby powstać plaża miejska, amfiteatr, obserwatorium przyrody, a do tego wytyczono by ścieżki: zdrowia i przyrodniczą. W okolicy stawu przy ulicy Północnej przydałyby się za to miejsca do grillowania i boisko do gry w bule.

Zwracamy uwagę na zrównoważony rozwój. To, co robimy teraz, ma wpływ na jakość życia kolejnych pokoleń, stąd angażowanie zarówno dorosłych, jak i dzieci – podkreśla Stasiak.

Stowarzyszenie "Nasze Maślice"


Dlatego nie poprzestaną na akcji "Maślice Idealne" i mają w planach kolejne przedsięwzięcia. Przewodnicząca stowarzyszenia "Nasze Maślice" zauważa, że wycieczka przyrodnicza cieszyła się dużą popularnością.

Z tego powodu mamy zamiar zorganizować kolejne, związane również z kwestiami historycznymi, ponieważ w tym roku świętujemy dziewięćdziesięciolecie przyłączenia obecnych zachodnich osiedli do Wrocławia.

Chcą też starać się o utworzenie na Maślicach nowego miejsca spotkań, czyli Centrum Aktywności Lokalnej.

 Mamy do dyspozycji jedynie bibliotekę czy świetlicę, które nie są wystarczające nawet pod względem wolnych terminów i metrażu. Zwłaszcza że szkoła w pierwszej kolejności spełnia zadania szkolne  wyjaśnia Stasiak.

Stowarzyszenie "Nasze Maślice"


Ściągnąć uwagę urzędników i deweloperów

Maślice rozwijają się niezgodnie z potrzebami mieszkańców, chaotycznie. Nasza akcja jest próbą zwrócenia na to uwagi władz miasta, ale też pokazania mieszkańcom, że mogą mieć wpływ na swoje osiedle. Stąd pomysł zaangażowania ich we Wrocławski Budżet Obywatelski, by wyłonić liderów projektów. Zgłosili się już do nas matka z synem, którzy chcieliby zrealizowania parku parkour – mówi Joanna Stasiak.

Renata Cierniak, przewodnicząca Rady Osiedla Maślice, również podkreśla, że akcja jest skierowana przede wszystkim do urzędników.

To oni decydują o sprzedaży terenów gminnych. Niestety w wielu przypadkach to tylko praca zza biurka, która nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Organizatorzy warsztatów "Maślice Idealne" zwracają się także do deweloperów, stąd zwieńczenie wydarzenia specjalnym przesłaniem do nich. W przygotowanym dokumencie apelują o przestrzeganie planu miejscowego, branie pod uwagę przyszłego komfortu życia mieszkańców, zagospodarowywanie terenów zgodnie z potrzebami lokatorów, a także o współpracę z lokalną społecznością i radami osiedli.Gdybyśmy sądzili, że nasze działania nie mają żadnych szans, to byśmy ich nie kontynuowali. Wierzymy, że ta odezwa trafi przynajmniej do części inwestorów, dla których istotne znaczenie będzie miała koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu – twierdzi Renata Cierniak.

Przedstawiciele RO Maślice zgłosili już w urzędzie miasta pomysł zorganizowania tak zwanego "okrągłego stołu", czyli trójstronnych rozmów rada osiedla-inwestorzy-urzędnicy, o czym szczegółowo pisaliśmy już w styczniu.