DODAJ

Na Psim Polu chcą obwodnicy. Jest petycja do magistratu

Wrocław
Foto: ukosne.gis.um.wroc.pl
Tomasz Matejuk
2017-03-03 12:39:34
Mieszkańcy Psiego Pola pod koniec lutego złożyli we wrocławskim magistracie petycję w sprawie budowy ulicy Nowolitewskiej, czyli łącznika ulicy Litewskiej z Krzywoustego, tzw. Obwodnicy Psiego Pola oraz wpisania jej do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2019.

Jak tłumaczą autorzy petycji, na obszarze osiedla Psie Pole-Zawidawie, według statystyk Urzędu Miejskiego Wrocławia, mieszka ponad 27 tys. wrocławian

Niestety, jednak nadal północno-wschodnia część Wrocławia jest zaniedbana pod względem inwestycji infrastrukturalnych, które przyczyniłby się do częściowego rozładowania ruchu samochodowego – podkreślają

Autorzy petycji zaznaczają też, że planowana budowa trasy tramwajowej na Psie Pole, uwzględniona jest we Wrocławskim Programie Tramwajowym jako priorytet dopiero po 2022 roku.

Mieszkańcy apelują więc o wznowienie prac, zmierzających do rozpoczęcia budowy łącznika ulicy Litewskiej z ulicą Bolesława Krzywoustego, zapowiadanej również przez magistrat, jednak ostatecznie wycofanej z realizacji, która pozwoli ominąć centrum Psiego Pola.

Autorzy petycji przypominają, że już w grudnia 2009 roku spółka Wrocławskie Inwestycje wyłoniła firmę do opracowania koncepcji programowo przestrzennej budowy tego łącznika, jednak urząd miejski umorzył postępowanie o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy drogi.

– Budowa ulicy Nowolitewskiej, czyli przedłużenia ulicy Litewskiej, od skrzyżowania ulic Gorlickiej-Litewskiej-Szewczenki do zbiegu ulicy Krzywoustego z aleją Jana III Sobieskiego, realnie przyczyni się do sprawniejszego dostępu mieszkańców do drogi krajowej nr 98, omijając centrum osiedla – podkreślają mieszkańcy Psiego Pola.

Poinformujemy Was, gdy urzędnicy odpowiedzą na petycję.