DODAJ

Polska Akademia Nauk znalazła kupca na dawny parking przy Gajowickiej

Wrocław
Polska Akademia Nauk znalazła
Tomasz Matejuk
2017-07-10 16:16:33
Za niespełna milion złotych Polska Akademia Nauk sprzeda działkę przy zbiegu ulicy Gajowickiej z Grochową. Teren nie jest objęty planem miejscowym.

W styczniu PAN ogłosiła przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 29/2, o powierzchni niespełna 0,25 ha, przy ulicy Gajowickiej, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Grochową. Do końca czerwca działał tam parking strzeżony.

Cenę wywoławczą ustalono na 800 tysięcy złotych. Przetarg odbył się w połowie maja.

Jak informują przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, wadium wpłaciło 9 oferentówDo przetargu dopuszczono czterech oferentów, nie dopuszczono jednego (wpłacił wadium po terminie), a czterech oferentów, którzy wpłacili wadium, nie stawiło się.

– W wyniku przeprowadzonej licytacji została osiągnięta cena sprzedaży w kwocie 840.000,00 zł zaoferowana przez Pana Klaudiusza Franciszka Skrzydelskiego – tłumaczy portalowi InvestMap.pl Maciej Konopacki z Polskiej Akademii Nauk. 

Jakub Zazula


Jak podkreśla Konopacki, akt sprzedaży nieruchomości przy ulicy Gajowskiej nie został jeszcze podpisany

– Trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do jego podpisania – dodaje przedstawiciel PAN.

Działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze studium Wrocławia, znajduje się na obszarze Śródmieście Południe – SR – zespoły urbanistyczne śródmiejskie.

Jakub Zazula


Do działki przymierzał się Vantage Development

Okazuje się, że chrapkę na działkę przy ulicy Gajowickiej miał też jeden z największych wrocławskich deweloperów, Vantage Development. 

Na wniosek tej firmy, 10 maja wrocławski magistrat wydał decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z dopuszczeniem usług (o łącznej powierzchni sprzedaży do 2000 mkw. w parterach zabudowy), garaży wbudowanych i miejsc postojowych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu.

Decyzja nie jest ostateczna – zaznacza Małgorzata Szafran z biura prasowego magistratu.

Jednak, jako że miasto nie zgodziło się na warunki zabudowy, Vantage Development do przetargu nie przystąpił.