DODAJ

Ponad 100 mln złotych za północny odcinek WOW. Kiedy nim pojedziemy?

Drogi i mosty / Wrocław
Ponad 100 mln złotych
Tomasz Matejuk
2017-01-13 12:25:36
Coraz bliżej startu budowy północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia, który połączy Łany z Długołęką. Kierowcy skorzystają z niego najprawdopodobniej w 2020 roku.

Przypomnijmy, że na razie gotowe są dwa z czterech zaplanowanych odcinków drogi.

Od lutego 2013 roku kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka WOW – między Łanami a Siechnicami. A pod koniec 2014 roku oddano do użytku fragment, który połączył Siechnice (rondo na drodze krajowej nr 94) z Żernikami Wrocławskimi (rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, będącej przedłużeniem ulicy Buforowej).

Pod koniec zeszłego roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, czyli północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia. 

W przetargu zwyciężyła firma Strabag, która zaproponowała cenę ponad 104 mln 395 tys. złotych. Wszyscy konkurenci (Eurovia Polska, Budimex, Astaldi, Mota-Engil i China Harbour Engineering Company), złożyli dużo wyższe oferty (od 129 do prawie 185 mln złotych).

Podpisanie umowy z wykonawcą będzie możliwe po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych. Strabag będzie miał 45 miesięcy na realizację zadaniaPrzedsięwzięcie zostanie zrealizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Północny odcinek z Łan do Długołęki będzie miał 9,85 kilometra długości. 

Nowy odcinek, czyli trasa od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, zapewni wygodne połączenie WOW z Autostradową Obwodnicą Wrocławia oraz z drogą ekspresową S8 – zapowiada Jerzy Michalak,  członek zarządu województwa, odpowiedzialny za dolnośląskie drogi wojewódzkie.

UMWD


Południowy odcinek kością niezgody

Wciąż nie wiadomo natomiast, co z budową południowego odcinka WOW, między Żernikami Wrocławskimi a Bielanami Wrocławskimi.

W wyniku prac przedprojektowych wybrano trzy warianty przebiegu obwodnicy, w tym jeden preferowany przez DSDiK. Jest to przebieg zaplanowany blisko 20 lat temu, przebiegający przez miejscowość Wysoka i zaakceptowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

– Wariant ten jest zgodny z korytarzem zarezerwowanym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, w tym m.in. Wysokiej – wyjaśnia Jerzy Michalak.

Ten wariant jest jednak od dawna oprotestowywany przez mieszkańców Wysokiej, którzy nie chcą, by droga przebiegała przez środek ich miejscowości.

Wybudowanie obwodnicy w tym miejscu, oprócz znacznego natężenia ruchu i hałasu, który będzie doskonale słyszalny również na odleglejszych osiedlach, spowoduje także zmniejszenie bezpieczeństwa w szczególności dla planowanego w bliskim sąsiedztwie obwodnicy przedszkola, podzieli naszą wioskę na pół i spowoduje utrudnienia w komunikacji zarówno pieszych, jak i samochodów – tłumaczą przedstawiciele stowarzyszenia Inicjatywa Wysoka.

Ostatnio pojawił się także czwarty wariant, zakładający budowę obwodnicy bliżej autostrady A4, tak, żeby droga omijała Wysoką. Przeciwko takiemu przebiegowi protestują jednak mieszkańcy wsi Ślęza, a także Ołtaszyna, Partynic, Wojszyc i Jagodna.

Osiedlowi radni piszą do marszałka

Rady osiedli wystosowały w tej sprawie wspólne stanowisko do marszałka Dolnego Śląska Cezarego Przybylskiego. Oto jego treść:

W związku z konsultacjami przeprowadzonymi w dniu 21.12.2016 r. przez Biuro Projektów A-PROPOL na temat koncepcji drogi wojewódzkiej wzdłuż A-4 łączącej skrzyżowanie DW nr 395 /rondo w Żernikach/ z ul. Karkonoską wraz z opracowaniem środowiskowym oraz po zapoznaniu się z uwagami wniesionymi do ww. koncepcji przez Stowarzyszenie Ślęza, zawarte stanowisku z dnia 02.01.2016 r.

Rady Osiedli Ołtaszyn, Partynice-Krzyki, Wojszyce i Jagodno stwierdzają co następuje:

1. Koncepcja drogi wojewódzkiej, będąca alternatywnym rozwiązaniem przebiegu południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia jest, naszym zdaniem najtrudniejszym, najmniej przemyślanym z prezentowanych dotychczas wariantów trasy.

- Sama dokumentacja zawiera skomplikowane rozwiązania techniczne, różniące się od stosowanych w standardowych projektach drogowych np. budowa czterech obiektów mostowych o długości 30-40 m nad rzeką Ślęzą i ulicą Pszenną. Może to spowodować trudności i opóźnienia przy realizacji zadania. Szczegółową analizę dokumentacji i uwagi techniczne zawiera powołane jw. stanowisko Stowarzyszenia Ślęża z którym w pełni się zgadzamy i je popieramy.

- Trasa drogi przebiega w znacznym zbliżeniu do autostrady i jest znacznie wydłużona w stosunku do innych wariantów WOW.

- Realizacja drogi winna zakończyć się w 2020 r., a nie rozpoczęto procedur związanych ze sprawami terenowo-prawnymi /wykup gruntów lub wywłaszczenia/ ani zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla tego rejonu. Istniejący plan przewiduje na tym terenie zabudowę mieszkalną.

- Należy się liczyć ze sprzeciwem 477 mieszkańców wsi Ślęza podpisanych pod petycją z dnia 26.09.2016 r., którzy wybudowali tam swoje domy w przekonaniu, że trasa WOW przebiegać będzie przez wieś Wysoką /o czym było wiadomo od kilkunastu lat/, a obecnie zostali zaskoczeni możliwością zmianą trasy. Mogą również protestować mieszkańcy ul. Lipowej w Wysokiej, którzy nie zgadzają się na to, aby przedmiotowa ulica była drogą dojazdową do planowanej budowy WOW wzdłuż A4.

- Na planowanej trasie przebiegu WOW znajdują się siedliska i remizy zasiedlone przez zwierzęta.

2. Wdrożenie do realizacji koncepcji drogi wojewódzkiej, w wariancie wzdłuż autostrady A4 będzie skutkowało:

- znacznym zwiększeniem kosztów budowy, ze względu na znacząco dłuższy przebieg i dużą ilość drogich i czasochłonnych obiektów inżynieryjnych.

- wydłużeniem całego procesu inwestycyjnego, bez realnej możliwości jego zakończenia do 2020 r. i związane z tym konsekwencje w sferze finansowania inwestycji ze środków UE.

- nie spełnieniem podstawowego celu budowy południowego odcinka WOW tj. odciążenia od ruchu kołowego południowych dzielnic Wrocławia. W takim przypadku, znaczna część kierowców będzie się przemieszczać się dotychczasowymi trasami przejazdu tj. przez osiedla zlokalizowane na obrzeżach miasta.

- pogłębieniem chaosu komunikacyjnego i dalszym spiętrzaniem   ruchu na południu miasta, co może doprowadzić do niekontrolowanych działań ze strony zdesperowanych mieszkańców tego rejonu Wrocławia.

Mając na względzie powyższe  wymienione warianty Rady Osiedli wnoszą o pilne rozpoczęcie realizacji południowego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w wariancie podstawowym tj. przez wieś Wysoką, zgodnie z przyjętym przez Urząd Marszałkowski  harmonogramem. 

Opcja przebiegu drogi przez Wysoką została wskazana /w obecności mediów/ przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego w dniu 15 grudnia 2015 r.

Budowa trasy w tym wariancie jest przygotowana do realizacji. Wykupiony jest pas gruntu pod inwestycję, a pozostałe tereny w znacznej części stanowią własność Skarbu Państwa. Należy jedynie podjąć decyzję co do rozwiązań technicznych, zabezpieczających zlokalizowane przy trasie WOW budynki przed hałasem.