DODAJ

Wrocław: Vantage Development rezygnuje z nieruchomości na Stabłowicach

Wrocław
Wrocław: Vantage Development rezygnuje
Mariusz Bartodziej
2018-01-20 17:31:59
Wrocławski deweloper miał wybudować na Stabłowicach około 300 mieszkań. Nie kupi jednak działek zlokalizowanych przy ulicy Stabłowickiej.

Spółka zależna od inwestora, VD Sp. z o.o. Mieszkania XVIII Sp. k., rozwiązała 11 stycznia za porozumieniem stron przedwstępną warunkową umowę kupna prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Stabłowickiej. Deweloper otrzyma z powrotem zaliczkę w wysokości 2,46 mln zł.

Strony oświadczyły, że po dokonaniu zwrotu tej kwoty będą względem siebie całkowicie rozliczone oraz że nie będą wnosić wobec siebie w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu – zapowiada Vantage Development.

UM Wrocławia


Pierwsze sygnały o inwestycji już w lipcu

Spółka należąca do dewelopera zawarła z osobami fizycznymi 18 lipca przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości zlokalizowanych przy Stabłowickiej. Ich łączna powierzchnia wynosi około 2,3 hektara, a deweloper miał zapłacić za nie 8,75 mln zł netto.

Przyrzeczona umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających zastrzeżonych na rzecz kupującego, polegających między innymi na niewykonaniu przez Gminę Wrocław prawa pierwokupu w stosunku do którejkolwiek z nieruchomości, rozwiązaniu umów najmu oraz uzyskaniu innych decyzji i oświadczeń – informował inwestor. 

Zamierzał zrealizować na Stabłowicach około trzysta mieszkań. Przyrzeczona umowa sprzedaży miała zostać zawarta do 20 grudnia 2017 roku. 18 grudnia spółka zależna od Vantage Development zawarła aneks to przedwstępnego porozumienia, w ramach którego przedłużono termin sfinalizowania transakcji do 31 stycznia 2018. Deweloper nie skorzystał jednak z zakupu terenu.