DODAJ

Za 280 milionów złotych pogłębiają Starą Odrę i kanał powodziowy Widawy

Wrocław
Za 280 milionów złotych
tuWroclaw.com
2012-08-28 12:43:57
Z dna obu kanałów zostanie wybrane aż 382 tysiące m3 zalegających na dnie obu koryt. Pracami zajmuje się firma Energopol ze Szczecina, której wykonanie robót zlecił Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, odpowiadający za modernizację wrocławskiego węzła wodnego. Całość zadania obejmuje odbudowę i renowację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych naszego miasta oraz budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu Dolnym.


W samym Wrocławiu, w ciągu dwóch lat robotnicy zajmą się modernizacją i udrożnieniem kanału powodziowego wraz z międzywalem, na odcinku między jazem Bartoszowickim a ujściem Starej Odry oraz udrożnieniem kanału Starej Odry od jazu Psie Pole do mostów kolejowych na trasie do Poznania.

Dzięki wykonanym pracom w przyszłości wrocławski węzeł wodny ma być o wiele bardziej wydajny niż obecnie i zdolny na przyjęcie fali powodziowej podobnej do tej z 1997 roku bez strat związanych z przelanie się rzeki przez wały.


Maksymalne przepływy jakie zanotowano w Odrze we Wrocławiu podczas powodzi w 1997 r. wynosiły 3640 m3/s. Dzięki modernizacji WWW przepustowość węzła wyniesie ''tylko'' 3100 m3/s. Czy to wystarczy?

Nasze wątpliwości rozwiewał na początku tego roku Witold Sumisławski: - Nie ma potrzeby zwiększenia przepustowości Wrocławskiego Węzła Wodnego do poziomu, jaki osiągnął przepływ w 1997 r. Dzięki budowie zbiornika retencyjnego w Raciborzu, ewentualna fala powodziowa zostanie spłaszczona na tyle, że nie powinna w naszym mieście przekroczyć poziomu 3100 m3 na sekundę - tłumaczył dyrektor RZGW we Wrocławiu.

Oto dokładny wykaz robót i ich efekt:


1. Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry. W ramach tego zadania RZGW planuje zwiększenie przepustowości kanału powodziowego, zwiększenie przepustowości mostu Chrobrego i Jagiellońskiego i modernizację wału rozdzielczego pomiędzy kanałem powodziowym i żeglugowym.

2. Udrożnienie Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zapowiada:
- zwiększenie przepustowości koryta Starej Odry
- zwiększenie przepustowości mostu drogowego Warszawskiego
- zwiększenie przepustowości mostu kolejowego Warszawskiego
- zwiększenie przepustowości mostu Trzebnickiego
- zwiększenie przepustowości mostu Osobowickiego
- zwiększenie przepustowości mostu kolejowego Poznańskiego
- rozbudowę jazu Różanka o dodatkowe przęsło
- modernizację śluzy Różanka.
Autor: jg