W Elektrociepłowni powstanie Układ Odzysku Ciepła

W Elektrociepłowni powstanie Układ Odzysku Ciepła

Białystok
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Mostostal Warszawa podpisał umowę na budowę w formule "pod klucz" Układu Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Białymstoku. Kontrakt o wartości 25,5 mln zł netto zrealizowany zostanie do końca 2014 r.

 

Mostostal Warszawa, który jest liderem konsorcjum odpowiadał będzie za prace budowlane, dostawę konstrukcji stalowych i rurociągów oraz montaż mechaniczny. Zakres prac naszego partnera – firmy Radscan Intervex Polska obejmie natomiast: technologię, dostawy głównych urządzeń, zakres elektryczny i automatyki (AKPiA) oraz rozruch instalacji.

 

REKLAMA

Jak informuje spółka, zainstalowany w Elektrociepłowni Układ Odzysku Ciepła będzie pierwszą w Polsce instalacją odzysku ciepła ze spalin mokrych. Instalacja pozwoli zaoszczędzić traconą dotychczas do atmosfery energię, w postaci gazów spalinowych wyrzucanych przez komin.

 

Zwiększy produkcję ciepła w kogeneracji poprzez zmniejszenie tzw. "straty wylotowej". Odzysk energii polegać będzie na odebraniu ciepła skraplania wilgoci zawartej w spalinach i przekazaniu do sieci ciepłowniczej. Moc nominalna instalacji to 18,4 MW. Przewidywana roczna produkcja ciepła to 385.697 GJ. Technologia ta, jest stosowana z powodzeniem w Skandynawii w spalarniach śmieci i kotłach opalanych biomasą.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA