Brzeg Dolny: PCC Rokita SA może wydać 700 mln zł na inwestycje do 2020 r.

Brzeg Dolny: PCC Rokita SA może wydać 700 mln zł na inwestycje do 2020 r.

Orzech
Orzech
REKLAMA
Plan inwestycyjny Grupy Kapitałowej PCC Rokita SA na lata 2018-2020 obejmuje wiele projektów o łącznej wartości ok. 700 mln zł, przy czym kwota ta może ulec zmianie. Większość projektów znajduje się we wstępnej fazie analiz i nie uzyskała jeszcze ostatecznej akceptacji odpowiednich organów spółki, co nie zmienia faktu, że ich realizacja wpisuje się w szeroki plan inwestycyjny spółki z Brzegu Dolnego.
Przede wszystkim PCC Rokita SA rozważa dalszą rozbudowę zdolności elektrolizy membranowej. 
Zupełnie nowym projektem jest Centrum Innowacji i Skalowania Procesów, czyli konieczność budowy laboratorium badawczo-rozwojowego wraz z halą skalowania i magazynem oraz zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań aplikacyjnych oraz instalacji ułamkowotechnicznych.
REKLAMA
PCC Rokita SA przymierza się ponadto do modernizacji elektrociepłowni w kierunku częściowej wymiany w źródle ciepła, mającej na celu zagwarantowanie niezawodności dostaw ciepła, jak i zwiększenie efektywności ekonomicznej, ewentualnie zdywersyfikowanie zużywanych paliw w przypadku wyboru innej technologii niż węglowa.
Całości planów inwestycyjnych dopełnia modernizacja infrastruktury związanej z dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej na terenie spółki. Zakładana koncepcja przewiduje poniesienie niezbędnych nakładów modernizacyjnych i przygotowujących infrastrukturę pod możliwości dalszych inwestycji i rozwoju istniejących instalacji.
Artykuł opracowano na podstawie informacji PCC Rokita SA.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA