Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy 170-metrowego wieżowca Roma Tower w Warszawie Materiały inwestora

Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy 170-metrowego wieżowca Roma Tower w Warszawie

WIZUALIZACJE
REKLAMA

Poczyniono kolejny krok ku rozpoczęciu realizacji nowego, 170-metrowej wysokości wieżowca Roma Tower w centrum Warszawy. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył trwającą prawie dwa lata procedurę dotyczącą wpisania terenu, na którym ma powstać ten wysokościowiec do otoczenia zabytków.

Dotyczyło ono terenu inwestycyjnego spółki PW, która na działce parafii św. Barbary zamierza wybudować biurowiec Roma Tower.

Konserwator odmówił wpisu otoczenia zabytku, potwierdzając tym samym swoje wcześniejsze rozstrzygnięcia wydane na etapie uzgadniania planu miejscowego. Podjęta decyzja oznacza brak konserwatorskich ograniczeń dla realizacji inwestycji polegającej na budowie Roma Tower, która jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Materiały inwestora

Konserwator zaznaczył w uzasadnieniu decyzji, że "Na gruncie administracyjnym MWKZ związany jest wydanymi wcześniej uzgodnieniami wyrażonymi pismem z dn. 5 maja 2017 r. Funkcja i przeznaczenie działek będących przedmiotem niniejszego postępowania zdefiniowana została aktem prawa miejscowego. Celem niniejszego rozstrzygnięcia administracyjnego nie może być powtórna analiza kryteriów dopuszczenia zabudowy wysokościowej na przedmiotowym terenie. Rozstrzygnięcie takie obarczone byłoby istotną wadą prawną jako unieważniające ustalenia prawa miejscowego, które uprzednio zyskały aprobatę tut. organu w prawidłowo przeprowadzonej procedurze uzgodnienia MPZP".

Podkreślił także, że "Wszystkie historyczne obiekty parafialne wraz z terenem oraz plebanią zostały objęte kompleksową ochroną konserwatorką za aprobatą Parafii Św. Barbary, która wypełnia wszelkie wymogi odnośnie ochrony dziedzictwa kulturowego".

REKLAMA

"Ochrona zabytkowego kościoła wraz z otaczającymi elementami, jak dowiedziono w niniejszym orzeczeniu, jest obecnie zapewniona w stopniu wystarczającym, a wystąpienie obydwu przesłanek wpisu otoczenia zabytku do rejestru, wynikających z art. 3 ust 15 ww. ustawy, nie zostało udowodnione" – dodał w uzasadnieniu podjętej przez siebie decyzji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Materiały inwestora

Roma Tower ma powstać u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej w Warszawie. Wysokość budynku wyniesie 170 metrów. Według projektu w wieżowcu znajdzie się łącznie około 62,3 tys. mkw. powierzchni biurowej. Powstaną także powierzchnie handlowe, konferencyjne, centrum fitness & SPA oraz podziemny garaż z 245 miejscami parkingowymi.

Materiały inwestora

Przypomnijmy, że na początku stycznia informowaliśmy, że Liebrecht&WooD wszedł do spółki z Archidiecezją Warszawską i BBI Development S.A., co w znaczący sposób przybliża rozpoczęcie realizacji 170-metrowej wysokości wieżowca Roma Tower przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie.

Materiały inwestora

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA